Bağ Bozumu kelime anlamı nedir ne demek " bağ bozumu " kelime anlamı

Kelime Dili : Türkçe
kavus Bu işin yapıldığı mevsim, güz, sonbahar Bağda ürünün toplanması Sonbahar
bağ bozumu kelimesi ingilizcesi nedir ? = vintage.
Not : Bu sayfa üzerinde bağ bozumu kelime anlamı gösterilmektedir. bağ bozumu kelime anlamı nedir ? bağ bozumu ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca bağ bozumu kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan bağ bozumu kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( bağ bozumu kelime anlamı nedir ne demek ? )

" bağ bozumu " kelimesine benzer sonuçlar

bağışlatmak kelime anlamı nedir ne demek ? bağışlatmak

Bağışlama işini yaptırmak Bağışlatmak işi

bağışlayıcı kelime anlamı nedir ne demek ? bağışlayıcı

Bağışlayan Bağışlayan kimse

bağıl nem kelime anlamı nedir ne demek ? bağıl nem

Bir metre küp hava içinde bulunan su buharı ağırlığının, aynı şartlardaki havanın doymuş su buharının ağırlığına oranı

bağlaşmak kelime anlamı nedir ne demek ? bağlaşmak

Bir şey yapmak için birbirine antlaşma veya sözleşme ile bağlanmak, ittifak etmek Bağlaşmak işi, ittifak

bağdaşık kelime anlamı nedir ne demek ? bağdaşık

homojen Her yeri aynı özelliği gösteren, mütecanis, homojen

bağdaş kelime anlamı nedir ne demek ? bağdaş

Sol ayağını sağ uyluğun, sağ ayağını sol uyluğun altına alarak oturma biçimi Sağ ayağı sol, sol ayağı sağ uyluğun altına alarak oturma biçimi

bağrışma kelime anlamı nedir ne demek ? bağrışma

MÜNADAT Bağrışmak işi, birlikte bağırma Birlikte veya karşılıklı bağırmak

bağcık kelime anlamı nedir ne demek ? bağcık

Ayakkabı bağı Bağlama işinde kullanılan şerit biçiminde bağ

bağlaşım kelime anlamı nedir ne demek ? bağlaşım

Aralarında ortak çıkar bulunan devletler ilişkisi Eşleme

bağırış kelime anlamı nedir ne demek ? bağırış

Bağrış bakınız bağrış

bağırsak iltihabı kelime anlamı nedir ne demek ? bağırsak iltihabı

anterit Sindirim organında oluşan iltihaplı durum ve buna bağlı hastalık

bağlaç kelime anlamı nedir ne demek ? bağlaç

Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağlayan kelime türü, rabıt: Ve, ya, veya, ya da birer bağlaçtır rabıt edatı ÂTIF Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağlayan kelime türü, rabıt, rabıt edatı: Ve, ya, veya, ya da birer bağlaçtır

bağıl değer kelime anlamı nedir ne demek ? bağıl değer

Bir sayının rakamlarından her birinin bulunduğu basamağa göre aldığı değer, izafî değer Bir aritmetik sayısının, önüne + ve işaretleri yazıldıktan sonraki değeri

Bağdat kelime anlamı nedir ne demek ? Bağdat

ZEVRA' Karnını doyurmak" anlamındaki Bağdat'ı tamir etmek deyiminde geçer

bağdaşmazlık kelime anlamı nedir ne demek ? bağdaşmazlık

Uyuşmazlık, geçimsizlik

bağırtmak kelime anlamı nedir ne demek ? bağırtmak

miyavlatmak Bağırmasına yol açmak Bir haberi, bir isteği, birinin aracılığıyla duyurmak Bağırtmak işi

bağdaştırıcı kelime anlamı nedir ne demek ? bağdaştırıcı

Bağdaşma sağlayan

bağlantısız ülkeler kelime anlamı nedir ne demek ? bağlantısız ülkeler

Bağlantısızlık siyaseti izleyen ülkeler, bloksuz ülkeler

bağnazlık kelime anlamı nedir ne demek ? bağnazlık

TAASSUP Bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başkasını düşünmeme durumu, taassup Bağnaz olma durumu, bağnazca davranış, taassup

bağıl kelime anlamı nedir ne demek ? bağıl

Tahtadan olan bavul Görece, izafi Başka bir cisme uyarak sürüklenen, aynı zamanda kendine özgü bir kımıldanışı da bulunan bir cismin görünürdeki bu kımıldanışının niteliği Görece

bağışık kelime anlamı nedir ne demek ? bağışık

Bazı mikroplara karşı aşı veya doğal yolla direnç kazanmış olan Herhangi bir ödevin veya yükümlülüğün dışında kalan, muaf

bağırtı kelime anlamı nedir ne demek ? bağırtı

Bağırma sesi

bağı kelime anlamı nedir ne demek ? bağı

Büyü, sihir

bağdaşmaz kelime anlamı nedir ne demek ? bağdaşmaz

Uyuşmaz, tutarsız

bağıntılı kelime anlamı nedir ne demek ? bağıntılı

göreli NiSPi iZAFi Varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı bulunan, mutlak olmayan, göreli, izafi, nispi, rölatif

bağıntı kelime anlamı nedir ne demek ? bağıntı

Matematikte, bir kartezyen çarpımın alt kümesi iki ya da daha çok şey arasındaki karşılıklı ilişki, ilinti, münasebet İki veya daha çok nitelik arasında matematik işlemleri yardımı ile kurulan bağlılık veya eşitlik Eşyayı, kavramları veya tasarımları birlik, bağlılık, birliktelik gibi durumlarda toplayan görünüş veya nitelik, görelik, bağıllık, izafet, rölativite Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ

bağırsaklar kelime anlamı nedir ne demek ? bağırsaklar

MASARÎN rude mia ema HAVİYYE Yiyeceklerin sindirimde kullanılan bir organ ve sindirim sisteminin mide ile boşaltım kısmına kadar olan boru biçimindeki kalın ve ince kısmı Sindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü

bağlı kredi kelime anlamı nedir ne demek ? bağlı kredi

Kredi açan ülkeden mal veya hizmet satın alınması şartı ile sağlanan kredi

bağcılık kelime anlamı nedir ne demek ? bağcılık

Bağ yetiştirme ve ürününü satma işi

bağrışmak kelime anlamı nedir ne demek ? bağrışmak

Birlikte veya karşılıklı bağırmak MÜNADAT Bağrışmak işi, birlikte bağırma

bağırsak kurdu kelime anlamı nedir ne demek ? bağırsak kurdu

Omurgalıların ve de özellikle insanların bağırsağında yaşayan asalak solucan

bağlantısızlık kelime anlamı nedir ne demek ? bağlantısızlık

Bağlantısız olma durumu

bağım kelime anlamı nedir ne demek ? bağım

Bir şeyin veya bir kimsenin gücü ve etkisi altında bulunma durumu, tâbiiyet

bağlantısız kelime anlamı nedir ne demek ? bağlantısız

Askerî, siyasi yönden hiçbir bloka bağlı olmayan (ülke), bloksuz Aralarında bağlantı bulunmayan

bağlanma kelime anlamı nedir ne demek ? bağlanma

tebaiyet intisap Bağlanmak işi

bağdaşım kelime anlamı nedir ne demek ? bağdaşım

Tutarlık, tutarlılık, insicam

bağlantısızlık siyaseti kelime anlamı nedir ne demek ? bağlantısızlık siyaseti

Bağlantısız ülkelerin izlediği siyaset

bağa kelime anlamı nedir ne demek ? bağa

iki kulplu bir çeşit kahve tepsisi Kamlumbağa kabuğu Kurbağa Ur Kaplumbağa kabuğundan yapılmış veya bu kabuğu andırır biçimde olan Deniz kaplumbağasının kabuğu Kaplumbağa kabuğu Kaplumbağa

bağıntıcılık kelime anlamı nedir ne demek ? bağıntıcılık

relativizm Bağıntılılık öğretisi; özellikle bilginin bağıntılı olduğunu ileri süren her türlü felsefe öğretisi; görecilik, izafiye, rölativizm

bağdaşma kelime anlamı nedir ne demek ? bağdaşma

Bağdaşmak işi, imtizaç uygun olmak Bağdaş kurup oturmak Çocuk oyunlarında arkadaş olmak Anlaşmak, uzlaşmak, uymak, imtizaç etmek Anlaşmak, uzlaşmak, uymak, imtizaç etmek

Örnek :

Gerçekle bağdaşmayan ihtiraslar, insanın duygusunu hüzünden tedirginliğe, hatta tiksintiye kadar zorluyor." T. Buğra. Çocuk oyunlarında arkadaş olmak Bağdaş kurup oturmak

Örnek :

İçerde, peykelere bağdaşmış, sarıkları kirli, sakalları seyrek, kara sarı ihtiyarlar." A. İlhan

bağlatmak kelime anlamı nedir ne demek ? bağlatmak

Bağlama işini yaptırmak Bağlatmak işi

bağlaşık kelime anlamı nedir ne demek ? bağlaşık

müttefik Sonuç, sebep gibi birbiriyle sıkı sıkıya bağlı ve karşılıklı bağımlı olan (nesne, terim) Aralarında anlaşma veya sözleşme sağlanmış olan (kimse veya topluluk), müttefik

bağışçı kelime anlamı nedir ne demek ? bağışçı

Bağış yapan kimse

bağışlanma kelime anlamı nedir ne demek ? bağışlanma

affedilme Bağışlanmak işi, affedilme affedilmek Bağışlama işine konu olmak, affa uğramak, affedilmek, affolunmak

bağirsak kelime anlamı nedir ne demek ? bağirsak

rude mia ema HAVİYYE MASARÎN Yiyeceklerin sindirimde kullanılan bir organ ve sindirim sisteminin mide ile boşaltım kısmına kadar olan boru biçimindeki kalın ve ince kısmı Sindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü

bağlayıcı ünsüz kelime anlamı nedir ne demek ? bağlayıcı ünsüz

koruma ünsüzü Ünlü ile biten kelime kök ve gövdelerine ünlü ile başlayan bir ek eklendiğinde araya giren y ünsüzü, koruyucu ünsüz: okuldayım, eskiyince vb

bağlantısızlık politikası kelime anlamı nedir ne demek ? bağlantısızlık politikası

Askerî, siyasi yönden hiçbir bloka girmeme siyaseti

bağlaçlı tamlama kelime anlamı nedir ne demek ? bağlaçlı tamlama

İsimleri, sıfatları arasına bağlaç alan isim veya sıfat tamlaması

bağırtma kelime anlamı nedir ne demek ? bağırtma

Bağırtmak işi miyavlatmak Bağırmasına yol açmak Bir haberi, bir isteği, birinin aracılığıyla duyurmak

bağcıksız kelime anlamı nedir ne demek ? bağcıksız

Bağı olmayan, bağsız

Sayfa başına dön