Adli Müzekkere kelime anlamı nedir ne demek " Adli Müzekkere " kelime anlamı

Adliye Işlerinde Mahkemelerin Birbirleriyle Veya Ilgili Kişi Ve Kurumlarla Yaptiklari Yazişmalar, O Yerlere Yazdiklari Yazi. Hmk Md. 465, 472.
Not : Bu kelime Hukuk Terimidir.
Not : Bu sayfa üzerinde Adli Müzekkere kelime anlamı gösterilmektedir. Adli Müzekkere kelime anlamı nedir ? Adli Müzekkere ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca Adli Müzekkere kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan Adli Müzekkere kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( Adli Müzekkere kelime anlamı nedir ne demek ? )

" Adli Müzekkere " kelimesine benzer sonuçlar

adliye mahkemesi kelime anlamı nedir ne demek ? adliye mahkemesi

adalet mahkemesi Anayasa mahkemesi, genel mahkemeler, askerî ve idari mahkemeler dışında kalan ve denetim mahkemesi olan Yargıtay ile hüküm mahkemeleri, adalet mahkemesi

adli tıp kelime anlamı nedir ne demek ? adli tıp

TABABETİ ADLİYE Tıbbın adalete yardım eden kolu; adaletin bu işle uğraşan kuruluşu

adli makam kelime anlamı nedir ne demek ? adli makam

adli merci Adalet işlerinin görüldüğü ve sonuca bağlandığı kamuya ait yönetim yeri, adli merci

adli zabıta kelime anlamı nedir ne demek ? adli zabıta

Bir suç sonrası sanığı ve suç delillerini adli yetkililere sunan kolluk kuvveti

adli tabip kelime anlamı nedir ne demek ? adli tabip

Adalet işleriyle ilgili hekim Adli tıpta görevli doktor

adli yıl kelime anlamı nedir ne demek ? adli yıl

Mahkemelerin bir yıl içindeki çalışma süresi

adliyeye kelime anlamı nedir ne demek ? adliyeye

ikinci Bayezit'in şiirlerinde kullandığı mahlas Adaletle ilgili Adaletle ilgili

Örnek :

Hâkimler ve savcılar adli ve idari yargı hâkim ve savcıları olarak görev yaparlar." Anayasa Adâlete mensup, adâletle alâkalı, ilgili.* Sultan II. Bayezid'in şiirlerinde kullandığı mahlası

adliyede kelime anlamı nedir ne demek ? adliyede

Mahkeme. Muhakeme işleriyle uğraşan daire. (Adliyede, adalet hakikatı ve müracaat eden herkesin hukukunu bilâtefrik muhafazaya, sırf hak namına çalışmak vazifesi hükmettiğine binaendir ki; İmamı Ali (RA), hilafeti zamanında bir yahudi ile beraber mahkemede oturup, muhakeme olmuşlar. Ş.) Hukuk ve adalet işlerinin görüldüğü resmî yapı mahkeme; muhâkeme işleriyle. uğraşan dâire Hukuk ve adalet işlerini gören devlet kuruluşları Hukuk ve adalet işlerinin görüldüğü resmî yapı

Örnek :

Onun telaşlı adımlarla binadan çıkıp karşıdaki adliyeye girdiğini gördüler." R. Enis

adliye teşkilatı kelime anlamı nedir ne demek ? adliye teşkilatı

adalet örgütü Yargı organları ve bu organların birbirleriyle olan ilişkilerini, derecelerini, görev ve yetkilerini düzenleyen ve yürüten mekanizmanın bütünü, adliye örgütü

adli merci kelime anlamı nedir ne demek ? adli merci

Adli makam

Adli Amir kelime anlamı nedir ne demek ? Adli Amir

Alay Ve Daha Yukari Askerî Birliklerde Birlik Komutanlari Adlî Âmirdir. Polisin Adlî Hizmetleri Ifada Adlî Âmiri C. Savcilaridir.

Adli Görev kelime anlamı nedir ne demek ? Adli Görev

Işlenmiş Olan Bir Suçla Ilgili Olarak Yapilan Iş, Hizmet.

Adli Hata kelime anlamı nedir ne demek ? Adli Hata

Kesinleşen Bir Mahkeme Kararinda Hâkimin Dava Konusu Fiil Veya Hareketin Vasif Ve Şartlarinda Yanilgiya Düşmüş Olmasi.

Adli Hüviyet kelime anlamı nedir ne demek ? Adli Hüviyet

Kişinin Nüfus Kaydindaki Hüviyeti.

Adli Kaza kelime anlamı nedir ne demek ? Adli Kaza

Adlî Yargi Işi. Özel Yargilama Faaliyeti Dişinda Kalan Genel Yargi Işleri.

Adli Muamele kelime anlamı nedir ne demek ? Adli Muamele

Yargiyla Ilgili Her Türlü Işlem, Bir Hukukî Ihtilafin Mahkemeye Götürülmesinde Sonkarara Kadar Geçen Aşamalarda Hakimce Yürütülen Işlemler, Keşif, Bilirkişi Tayini, Delil Tesbiti Vb.Leri Gibi. Hmk Md. 81 .

Adli Müşavirlik kelime anlamı nedir ne demek ? Adli Müşavirlik

Hukukî Konularda Kendisine Başvurulan, Danişmanlik Yapan Büro, Hukukî Danişmanlik.

Adli Müzaheret kelime anlamı nedir ne demek ? Adli Müzaheret

Adlî Yardim, Bir Davada Yargilama Giderlerini Karşilamiyacak Derecede Olan Ve Görünüşte Hakli Kişilere Devletçe Yapilan Maddî Destek, Yardim.

Adli Polis kelime anlamı nedir ne demek ? Adli Polis

Adli Zâbita, Suç Kolluğu. Onun Bu Işlerdeki Âmiri C. Savcisidir. Adlî Zâbita, Suç Sonrasi Kolluk, Suç Işlenmesinden Sonra Yapilan Işlerde Adlî Makamlara Yardim Eden, Suçu Ve Suçluyu Çoğu Kez Delilleri Araştirma Ve Soruşturma Yapmak Suretiyle Adlî Makamlara Yardimci Kolluk. Etk. Md. 8,9.

Adli Psikoloji kelime anlamı nedir ne demek ? Adli Psikoloji

Hukuk Işlerinde, Hizmetlerinde Psikolojik Verilerden Yararlanma.

Adli Rapor kelime anlamı nedir ne demek ? Adli Rapor

Bir Hukukî Olayda Doktorun Verdiği Ve Olayla Yakindan Ilgili Ve Sonuca Etkili Rapor.

Adli Sicil kelime anlamı nedir ne demek ? Adli Sicil

Bir Kimsenin Cezaya Çarptirilip Çarptirilmadiğini Gösteren Sicil, Bu Konuda Tutulan Fiş. Kişilerin Cezalari Doğum Yerindeki Kaydina Ve Adalet Bakanliğindaki Merkez Kaydina Geçirilir. Sabikasi Oralardan Sorulur.

Adli Subay kelime anlamı nedir ne demek ? Adli Subay

Askerî Birliklerde, Hâkim Görevini Yapan Subay.

Adli Tabib kelime anlamı nedir ne demek ? Adli Tabib

Adalet Işleriyle Meşgul Olan Ve O Işlerde Görevlendirilen Tabib. Cmk Md. 66.

Adli Tatil kelime anlamı nedir ne demek ? Adli Tatil

Adlî Araverme, Bizde Mahkemeler, Yargilama Faaliyetlerine Her Yil 20 Temmuz - 5 Eylül Tarihleri Arasinda Ara Verir, Tatile Girer.

Adli Teşkilat kelime anlamı nedir ne demek ? Adli Teşkilat

Yargilama Iş Ve Hizmetlerini Yerine Getirmekle Görevli Bütün Teşkilât. Mahkemeler, Icrâ Daireleri Vs. Gibi.

Adli Tevbih kelime anlamı nedir ne demek ? Adli Tevbih

Adlî Kinama, Işlenilen Suçun Ahlâkî Ve Sair Kötü Yönlerinin Hâkimce Saniğa Açiklanmasidir. Adlî Kinama Için Kanunda Bir Hükmün Bulunmasi Beklenilir. Tck Md. 26, 27.

Adli Tip Kurumu kelime anlamı nedir ne demek ? Adli Tip Kurumu

Adlî Tip Meclisi De Denilir. Adlî Tipla Ilgili Konular Üzerinde Savciliklara Ve Mahkemelere Yardimci Olan, Görüşlerini Bildiren Kurum. Adlî Tip Müessesesi De Denilir. Etk Md. 8, 9.

Adli Tip kelime anlamı nedir ne demek ? Adli Tip

Bir Yargilama Faaliyetinde Suçun Ve Etmenlerinin Anlaşilmasinda Hekimin Katilmasi Zorunlu Konularla Uğraşan Bilim Dali. Cesedin Tedkiki, Zehirlenme, Şüpheli Ölüm Vb.Leri Gibi.

Adli Yardimlaşma kelime anlamı nedir ne demek ? Adli Yardimlaşma

Istinâbe De Denilir. Bir Yargilama Faaliyetinde Bazi Işlerin Yapilmasi Konusunda Bir Mahkeme Tarafindan Bir Başka Mahkemeye Yetki Verilmesi. Tanik Ve Bilirkişi Dinleme Gibi.

Adli Yargi kelime anlamı nedir ne demek ? Adli Yargi

Özel Yargilama Işleri Dişinda Kalan Yargilama Faaliyetleri, Genel Yargi, Adlî Kaza.

Adli Imtiyaz kelime anlamı nedir ne demek ? Adli Imtiyaz

Bir Ülkede Yargi Işlerinde Başka Bir Ülkeye Veya Ülkelere, Zümrelere Taninan Ayricalik, Bu Durum Ülkenin Yargida Bağimsizliğini Ve Kişilerin Kanun Önünde Eşitliği Durumunu Temelde Zedeler.

Adli Yil kelime anlamı nedir ne demek ? Adli Yil

Adlî Tatilin Sonunda Başlayan Ve Ertesi Adlî Tatil Başina Kadar Geçen Süre. Bizde 6 Eylül - 19 Temmuz Arasinda Geçen Zaman Süreci.

Adli kelime anlamı nedir ne demek ? Adli

Adliye Teşkilâti Ve Hizmeti Ile Ilgili, Adaletle Ilgili.

Adliye Aleyhine Işlenen Suçlar kelime anlamı nedir ne demek ? Adliye Aleyhine Işlenen Suçlar

Adlî Faaliyetlerin Yürütülmesi Sirasinda Ilgili Kişilerin Işlemiş Olduğu Ve Adliyeyi Yakindan Etkileyen, Işlerin Yürütülmesine Engel Oluşturan Suçlar. Bilirkişi Ve Taniklarin Görevlerini Yapmamalari, Adlî Organlari Boşyere Uğraştirmalari Mahkemeyi Protesto Etme, Karar Alinirken Ayağa Kalkmama Vb. Suçlar Böyledir.

Adliye Encümeni kelime anlamı nedir ne demek ? Adliye Encümeni

Ağir Ceza Mahkemelerinin Bulunduğu Yerlerde En Kidemli Hakimin Başkanliğinda En Fazla Beş Kişiden Teşekkül Eden Bir Kuruldur. Savci Ve Hakimlerin Dişindaki Adliye Personelini Ilgilendiren Işler Ile Kanunda Kendisine Verilen Işleri Yürütür.

Adliye Mahkemeleri kelime anlamı nedir ne demek ? Adliye Mahkemeleri

Idarî Ve Askerî Mahkemeler Dişinda Kalan, Genel Muhakeme Makamlari, Adalet Mahkemeleri.

Adliye kelime anlamı nedir ne demek ? Adliye

Muhakeme Teşkilâtinin Tümü, Adliyeye Ilişkin Işleri Yürüten Örgüt.

Adliyeci kelime anlamı nedir ne demek ? Adliyeci

Adlî Teşkilatta Çalişan Kişi, Adliye Görevlisi.

adliye vekaleti kelime anlamı nedir ne demek ? adliye vekaleti

adalet bakanlığı.

adlisicil kelime anlamı nedir ne demek ? adlisicil

bir kimsenin mahkûmiyetinin olup olmadığının anlaşılması için konulmuş olan kayıt yöntemi.

Sayfa başına dön