Adem I Dikkat kelime anlamı nedir ne demek " Adem I Dikkat " kelime anlamı

Dikkatsizlik, Tedbirsizlik.
Not : Bu kelime Hukuk Terimidir.
Not : Bu sayfa üzerinde Adem I Dikkat kelime anlamı gösterilmektedir. Adem I Dikkat kelime anlamı nedir ? Adem I Dikkat ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca Adem I Dikkat kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan Adem I Dikkat kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( Adem I Dikkat kelime anlamı nedir ne demek ? )

" Adem I Dikkat " kelimesine benzer sonuçlar

adem evladı kelime anlamı nedir ne demek ? adem evladı

Âdemoğlu

ademi kelime anlamı nedir ne demek ? ademi

yokluğa âit, yoklukla ilgili Yokluğa ait. Ademle ilgili Bak: Vukuât İnsanlardan olan, insana âit, insana dair ve müteallik

ademoğlu kelime anlamı nedir ne demek ? ademoğlu

İnsan adem evladı

ademimerkeziyetçi kelime anlamı nedir ne demek ? ademimerkeziyetçi

Yerinden yönetimci

ademimerkeziyet kelime anlamı nedir ne demek ? ademimerkeziyet

Yerinden yönetim

adem baba kelime anlamı nedir ne demek ? adem baba

İnsanlığın babası, Hz. Âdem Hayatta hiçbir şeyi olmayan kimse Afyonkeş Parasız, aç, en kötü durumdaki mahkûm Hapishanede geçimini haraççıların hizmetini görerek sağlayan kimse

ademci kelime anlamı nedir ne demek ? ademci

Âdemcilik yanlısı olan kimse

ademcilik kelime anlamı nedir ne demek ? ademcilik

XX. yüzyılın başında simgeciliğe karşı bir tepki olarak Rusya'da ortaya çıkan bir edebiyat akımı

Adems Apple kelime anlamı nedir ne demek ? Adems Apple

Adem Elması

Adem kelime anlamı nedir ne demek ? Adem

Yokluk, Bulunmama.

Adem I Basiret kelime anlamı nedir ne demek ? Adem I Basiret

Ileriyi Görememe, Basiretsizlik, Sezgi Gücü Zayif Olma.

Adem I Ehliyet kelime anlamı nedir ne demek ? Adem I Ehliyet

Ehliyetsizlik, Yetenek Ve Liyâkat Yokluğu.

Adem I Kabul Protestosu kelime anlamı nedir ne demek ? Adem I Kabul Protestosu

Keşide Edilen Poliçeyi Karşi Tarafin Kabulden Çekinmesini Belirten Belge, Kabulden Kaçinma Protestosu.

Adem I Kabul kelime anlamı nedir ne demek ? Adem I Kabul

Kabul Etmeme, Reddetme, Benimsememe.

Adem I Kifayet kelime anlamı nedir ne demek ? Adem I Kifayet

Yetersizlik, Kifâyetsizlik, Yetmeme.

Adem I Lüzum kelime anlamı nedir ne demek ? Adem I Lüzum

Ihtiyaç Duymama, Gereksizlik.

Adem I Merkeziyet Sistemi kelime anlamı nedir ne demek ? Adem I Merkeziyet Sistemi

Merkezden Yönetimin Ziddidir. Bir Kisim Işlerin Yönetimin Merkezden Değil Yerinden Yönetilip Yerine Getirilmesidir. Bu Sistemde Belli Bir Yörede Bir Kisim Hizmetlerin Götürülmesinde, Yapilmasinda Merkezî Yönetim Mahallî Yönetime Yetkiler Tanir. Buna Dé Centralisation (Dö Sentralizeyşin) De Denilir.

Adem I Merkeziyet kelime anlamı nedir ne demek ? Adem I Merkeziyet

Yerinden Yönetim, Hizmetin Merkezden Değil, Yerinden Yönetilmesi Sistemi.

Adem I Mesuliyet kelime anlamı nedir ne demek ? Adem I Mesuliyet

Sorumluluğun Yokluğu, Sorumsuzluk.

Adem I Mevcud kelime anlamı nedir ne demek ? Adem I Mevcud

Bulunmama, Var Olmama, Yokluk.

Adem I Mutabakat kelime anlamı nedir ne demek ? Adem I Mutabakat

Uzlaşmama, Uyumsuzluk, Tutarsizlik.

Adem I Müdahale kelime anlamı nedir ne demek ? Adem I Müdahale

Karişmama, Katilmama, Birinin Işine Karişmama.

Adem I Riayet kelime anlamı nedir ne demek ? Adem I Riayet

Uymama, Riâyetsizlik, Kurallara Saygili Olmama.

Adem I Riza kelime anlamı nedir ne demek ? Adem I Riza

Râzi Olmama, Kabul Göstermeme, Onaylamama.

Adem I Selahiyet kelime anlamı nedir ne demek ? Adem I Selahiyet

Yetkisizlik, Yetki Yokluğu, Selahiyetsizlik.

Adem I Tahsis kelime anlamı nedir ne demek ? Adem I Tahsis

Tahsis Etmeme, Bir Şey Veya Bir Hizmete Veya Şahsa Ayirt Edilmemesi.

Adem I Takip kelime anlamı nedir ne demek ? Adem I Takip

Takipsizlik, Koğuşturmama.

Adem I Tecavüz Misaki kelime anlamı nedir ne demek ? Adem I Tecavüz Misaki

Tecavüz Etmeme Anlaşmasi, Saldirmazlik Anlaşmasi, Savaş Öncesi Yapilan Bir Çeşit Anlaşma.

Adem I Tecavüz kelime anlamı nedir ne demek ? Adem I Tecavüz

Saldirmama, Saldirmazlik.

Adem I Tediye kelime anlamı nedir ne demek ? Adem I Tediye

Ödememe, Vadesi Gelen Ticârî Senedi Ödememe.

Adem I Tenaküz kelime anlamı nedir ne demek ? Adem I Tenaküz

Çelişki Yokluğu, Çelişmezlik.

Adem I Tenasub kelime anlamı nedir ne demek ? Adem I Tenasub

Oransizlik, Mirasta Asil Meselenin Paylar Toplamina Bölünmemesi.

Adem I Tesir kelime anlamı nedir ne demek ? Adem I Tesir

Etkili Olmama, Tesirsizlik.

Adem I Vüsük kelime anlamı nedir ne demek ? Adem I Vüsük

Güvenilir Olmama, Belgelendirilmeme, Isbatliyamama.

Adem I Ifa Defi kelime anlamı nedir ne demek ? Adem I Ifa Defi

Ödemezlik Def'i, Bir Tarafin Borcunu Yerine Getirmeme Durumunda Karşi Tarafinda Borcunu Yerine Getirmekten Kaçinmasi.

Adem I Iktidar kelime anlamı nedir ne demek ? Adem I Iktidar

Güç Yetersizliği, Iktidarsizlik, Güçsüzlük.

Adem I Ilme Yemin kelime anlamı nedir ne demek ? Adem I Ilme Yemin

Bir Hususu Bilmediğini Hususunda Kişinin Yaptiği Yemin, Bilgisiz Olduğuna Yemin.

Adem I Imkan kelime anlamı nedir ne demek ? Adem I Imkan

Imkânin Bulunmamasi, Gücün Olmayişi.

Adem I Imtizaç kelime anlamı nedir ne demek ? Adem I Imtizaç

Kaynaşamama, Uzlaşamama, Anlaşamama.

Adem I Inkita kelime anlamı nedir ne demek ? Adem I Inkita

Devam Etme, Kesilmeme, Sürüp Gitme.

Adem I Inzibat kelime anlamı nedir ne demek ? Adem I Inzibat

Kontrol Altina Alamama, Disiplinsizlik, Düzene Koyamama.

Adem I Istima kelime anlamı nedir ne demek ? Adem I Istima

Dinlenilmeme, Bir Davanin Mahkemece Dinlenilmemesi, Işleme Konulmamasi.

Adem I Iştirak kelime anlamı nedir ne demek ? Adem I Iştirak

Katilmama, Iştirak Etmeme.

Adem I Itimad Oyu kelime anlamı nedir ne demek ? Adem I Itimad Oyu

Güvensizlik Oyu, Bir Kişi Veya Kuruma Karşi Duyulan Güvensizlik Inanci.

Adem I Itimad kelime anlamı nedir ne demek ? Adem I Itimad

Güven Yokluğu, Itimatsizlik, Güvensizlik Duyma, Güveni Yitirme.

ademoğlu, -nu kelime anlamı nedir ne demek ? ademoğlu, -nu

ınsan denilen yaratıkla-rın tümü, insan nitelikleri taşıyan insanoğlu. // (ıncil'de) ısa peygamber. // ınsan.

ademiyet, -ti kelime anlamı nedir ne demek ? ademiyet, -ti

ınsanlık. // doğru, dürüst insana yakışır durum, adamlık.

ademelması, -nı kelime anlamı nedir ne demek ? ademelması, -nı

gırtlak çıkıntısı.

adembaba kelime anlamı nedir ne demek ? adembaba

ılk insan. // çıplak bir insan.

Sayfa başına dön