Ad Hoc Hakim kelime anlamı nedir ne demek " Ad Hoc Hakim " kelime anlamı

Milletlerarasi Adalet Divaninda Görülen Bir Davaya Bakmak Üzere, Bir Defalik O Iş Için Tayin Edilen Hakim.
Not : Bu kelime Hukuk Terimidir.
Not : Bu sayfa üzerinde Ad Hoc Hakim kelime anlamı gösterilmektedir. Ad Hoc Hakim kelime anlamı nedir ? Ad Hoc Hakim ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca Ad Hoc Hakim kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan Ad Hoc Hakim kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( Ad Hoc Hakim kelime anlamı nedir ne demek ? )

" Ad Hoc Hakim " kelimesine benzer sonuçlar

adımlama kelime anlamı nedir ne demek ? adımlama

Adımlamak işi Bir yerde ileriye geriye doğru giderek dolaşmak Adımla ölçmek

adımlamak kelime anlamı nedir ne demek ? adımlamak

Bir yerde ileriye geriye doğru giderek dolaşmak Adımla ölçmek Adımlamak işi

adaş kelime anlamı nedir ne demek ? adaş

Ayı adı taşıma; aynı isimli olma Adları aynı olanlardan her biri Adları aynı olanlardan her biri

Örnek :

Adaşının, neyin nesi olduğunu hiç bilmiyordu." H. R. Gürpınar

adaşlık kelime anlamı nedir ne demek ? adaşlık

Adaş olma, aynı adı taşıma durumu

addolunma kelime anlamı nedir ne demek ? addolunma

Addolunmak işi veya durumu Sayılmak

addolunmak kelime anlamı nedir ne demek ? addolunmak

Sayılmak Addolunmak işi veya durumu

addedilmek kelime anlamı nedir ne demek ? addedilmek

Sayılmak Addedilmek işi

addetme kelime anlamı nedir ne demek ? addetme

Addetmek işi Saymak. İtibar etmek. İttihaz etmek Saymak; öyle kabul etmek; öyle olduğunu bilmek; varsaymak Saymak Saymak

Örnek :

Üftade artık meseleyi kapanmış addediyor." A. İlhan

addedilme kelime anlamı nedir ne demek ? addedilme

Addedilmek işi Sayılmak

adam sarrafı kelime anlamı nedir ne demek ? adam sarrafı

İnsanların karakterini çabuk anlayacak duruma gelmiş kimse, insan sarrafı

adaleli kelime anlamı nedir ne demek ? adaleli

Kaslı, kasları sıkı, gelişmiş

Örnek :

İki kolunu da yukarı kadar sıvadı, sert adaleli kollarını meydana çıkardı." P. Safa Kaslı, kasları sıkı, gelişmiş

adama kelime anlamı nedir ne demek ? adama

Adamak işi nezretmek Zaman ayırmak, tahsis etmek Herhangi bir şey uğruna kendini feda etmek, ant niteliğinde söz vermek Zaman ayırmak, tahsis etmek

Örnek :

Olumlu, verimli bir işe adayacağı zamanını, abur cubur işlere harcamak ağırlarına gider." H. Taner Bir dileğin gerçekleşmesi amacıyla kutsal bir güce yönelik bir niyette bulunmak, nezretmek Kutsal saydığı bir şey uğruna kendini feda etmek, ant niteliğinde söz vermek

Örnek :

Adamak kolay, ödemek güçtür." Atasözü Bir dileğin gerçekleşmesi amacıyla kurban kesip yoksullara dağıtmak veya kutsal bir güce yönelik bir niyette bulunmak, nezretmek

adaletsizlik kelime anlamı nedir ne demek ? adaletsizlik

Adalete aykırı davranış

adaletli kelime anlamı nedir ne demek ? adaletli

Adalete uygun düşen veya adaletli olan, adil Adalete uygun düşen veya adaletli olan, adil

Örnek :

Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri için gerekli tedbirleri alır." Anayasa

adalet sarayı kelime anlamı nedir ne demek ? adalet sarayı

Mahkemelerin bulunduğu büyük yapı

adlı kelime anlamı nedir ne demek ? adlı

diye Ünlü Adı olan Adı olan

Örnek :

Bence Ahmet Hamdi'nin en büyük şaheseri 'Beş Şehir' adlı ölmez yapıtıdır." H. Taner. Ünlü

adres rehberi kelime anlamı nedir ne demek ? adres rehberi

Adres defteri

adam öldürme kelime anlamı nedir ne demek ? adam öldürme

KATİL cinayet CAEDES

adlandırmak kelime anlamı nedir ne demek ? adlandırmak

anmak Bir kimseyi veya bir şeyi kullanarak belli etmek, ad vermek, ad koymak, tesmiye etmek Ad koymak, ad vermeyi sağlamak, tesmiye etmek Adlandırmak işi

adliye mahkemesi kelime anlamı nedir ne demek ? adliye mahkemesi

adalet mahkemesi Anayasa mahkemesi, genel mahkemeler, askerî ve idari mahkemeler dışında kalan ve denetim mahkemesi olan Yargıtay ile hüküm mahkemeleri, adalet mahkemesi

adileştirme kelime anlamı nedir ne demek ? adileştirme

Adileştirmek işi Adileşmesine yol açmak

adına kelime anlamı nedir ne demek ? adına

ağzından Bir şeyin veya bir kimsenin namına, hesabına, yerine

Örnek :

Haklı bir öfke adına da olsa bir insandan aklını yüreğinden ayırması istenemez." S. Eyuboğlu

adamak kelime anlamı nedir ne demek ? adamak

nezretmek Zaman ayırmak, tahsis etmek Herhangi bir şey uğruna kendini feda etmek, ant niteliğinde söz vermek Zaman ayırmak, tahsis etmek

Örnek :

Olumlu, verimli bir işe adayacağı zamanını, abur cubur işlere harcamak ağırlarına gider." H. Taner Bir dileğin gerçekleşmesi amacıyla kutsal bir güce yönelik bir niyette bulunmak, nezretmek Kutsal saydığı bir şey uğruna kendini feda etmek, ant niteliğinde söz vermek

Örnek :

Adamak kolay, ödemek güçtür." Atasözü Bir dileğin gerçekleşmesi amacıyla kurban kesip yoksullara dağıtmak veya kutsal bir güce yönelik bir niyette bulunmak, nezretmek Adamak işi

adres makinesi kelime anlamı nedir ne demek ? adres makinesi

Posta gönderilerinin üzerine adres basan kâğıt, plastik veya madenden alet

adetçe kelime anlamı nedir ne demek ? adetçe

Sayı bakımından, sayıca

adli tıp kelime anlamı nedir ne demek ? adli tıp

TABABETİ ADLİYE Tıbbın adalete yardım eden kolu; adaletin bu işle uğraşan kuruluşu

adres defteri kelime anlamı nedir ne demek ? adres defteri

adres rehberi Kişilerin kendilerine gerekli olan adresleri topladıkları defter

adlandırma kelime anlamı nedir ne demek ? adlandırma

Adlandırmak işi anmak Bir kimseyi veya bir şeyi kullanarak belli etmek, ad vermek, ad koymak, tesmiye etmek Ad koymak, ad vermeyi sağlamak, tesmiye etmek

adsız parmak kelime anlamı nedir ne demek ? adsız parmak

Orta parmak ve serçe parmak arasındaki parmak, yüzük parmağı

adli makam kelime anlamı nedir ne demek ? adli makam

adli merci Adalet işlerinin görüldüğü ve sonuca bağlandığı kamuya ait yönetim yeri, adli merci

adcılık kelime anlamı nedir ne demek ? adcılık

nominalizm Kavramların gerçek varlıklar olduğunu kabul eden, kavram gerçekliğine karşıt olarak, tümel kavramların yalnızca nesnelerin adları olduğunu ileri süren görüş, isimcilik, nominalizm

adese kelime anlamı nedir ne demek ? adese

Mercimek Mercek. Uzağı yakın veya yakını uzakta görmeğe yarayan dürbün veya mikroskop camı Görüş derecesi, inceliği Mercek Kovucuk

adileştirmek kelime anlamı nedir ne demek ? adileştirmek

Adileşmesine yol açmak Adileştirmek işi

adli zabıta kelime anlamı nedir ne demek ? adli zabıta

Bir suç sonrası sanığı ve suç delillerini adli yetkililere sunan kolluk kuvveti

adımlık kelime anlamı nedir ne demek ? adımlık

Bir yerin çok uzak olmadığını belirten söz Adım uzunluğunda olan

adlı sanlı kelime anlamı nedir ne demek ? adlı sanlı

Ünlü

adacık kelime anlamı nedir ne demek ? adacık

Küçük ada

adalet divanı kelime anlamı nedir ne demek ? adalet divanı

Devletler arasındaki birtakım hukuk anlaşmazlıklarına bakan ve merkezi La Haye'de bulunan uluslararası mahkeme

adap kelime anlamı nedir ne demek ? adap

Uyulması gereken kurallar Görgü Yol yordam, yol yöntem Yol yordam, yol yöntem

Örnek :

Edebiyatın da kendine mahsus adabı var." O. V. Kanık Töre

adamlık kelime anlamı nedir ne demek ? adamlık

önemli günlerde giymek için saklanan giysi İnsana yakışacak durum, tutum ve davranış

adres kartı kelime anlamı nedir ne demek ? adres kartı

Üzerinde iletişim bilgilerinin yer aldığı kart

adaletsiz kelime anlamı nedir ne demek ? adaletsiz

Adalete aykırı düşen veya adaleti olmayan

ad çekimi kelime anlamı nedir ne demek ? ad çekimi

bakınız: isim çekimi

adamcağız kelime anlamı nedir ne demek ? adamcağız

Kendisine karşı sevgi veya acıma duyulan erkek

adamsız kelime anlamı nedir ne demek ? adamsız

Erkeksiz, kocasız Yardımcısız, hizmetçisiz

adli tabip kelime anlamı nedir ne demek ? adli tabip

Adalet işleriyle ilgili hekim Adli tıpta görevli doktor

adsız kelime anlamı nedir ne demek ? adsız

Tanınmayan, bilinmeyen Türklerde, ailesinden ayrıldığı için artık onun adını taşımak, onun adı ile anılmak hakkını yitirmiş olan ve ancak bir yararlık gösterince ad kazanabilen delikanlı Tanınmayan, bilinmeyen

Örnek :

Babası silik, adsız bir berberken çocuk bütün akranlarını çekerek dükkânını canlandırdı." N. Cumalı Adı olmayan, isimsiz

adv kelime anlamı nedir ne demek ? adv

Hazırlamak Yelmek. Seğirtmek

adüvan kelime anlamı nedir ne demek ? adüvan

Can düşmanı

ADİ İFLAS kelime anlamı nedir ne demek ? ADİ İFLAS

Borçlunun kusuru veya hilesi olmadan borçlarını ödeyemez duruma gelmesi

Sayfa başına dön