Iç Pazar kelime anlamı nedir ne demek " iç pazar " kelime anlamı

Kelime Dili : Türkçe
Ülke içinde yapılan satış
iç pazar kelimesi ingilizcesi nedir ? = home market.
Not : Bu sayfa üzerinde iç pazar kelime anlamı gösterilmektedir. iç pazar kelime anlamı nedir ? iç pazar ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca iç pazar kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan iç pazar kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( iç pazar kelime anlamı nedir ne demek ? )

" iç pazar " kelimesine benzer sonuçlar

içkici kelime anlamı nedir ne demek ? içkici

İçkiye düşkün kimse, içici, bekrî, ayyaş İçki yapan veya satan kimse İçki yapan veya satan kimse. İçkiye düşkün kimse, içici, bekri, ayyaş

Örnek :

Sayacı Abdullah içkici bir adamdı ama evine de düşkündü." R. Enis

içtinap etmek kelime anlamı nedir ne demek ? içtinap etmek

Sakınmak, çekinmek, kaçınmak

iç denge kelime anlamı nedir ne demek ? iç denge

Ruhî durum, psikolojik yapı

iç deri kelime anlamı nedir ne demek ? iç deri

Bitkilerin kök, sap ve yapraklarında kabuğun iç bölümü, endoderm Sindirim ve solunum kanallarının iç yüzlerini ve sindirim kanalına bağlı bezlerin (karaciğer, pankreas) içini örten tabaka, endoderm endoderm

içme suyu kelime anlamı nedir ne demek ? içme suyu

İçilebilecek nitelikte olan su

içten içe kelime anlamı nedir ne demek ? içten içe

Gizli gizli, belli etmeden

içlenmek kelime anlamı nedir ne demek ? içlenmek

Tanelenmek, iç tutmak Kimseye belli etmeden bir şeyi kendine dert etmek, duygulanmak İçlenmek işi

iç bulantısı kelime anlamı nedir ne demek ? iç bulantısı

Mide bulantısı gaseyan

içine almak kelime anlamı nedir ne demek ? içine almak

ithal etmek İSTİAB

iç savaş kelime anlamı nedir ne demek ? iç savaş

Bir ülke içinde çıkan savaş, iç harp, dâhilî harp iç harp dahili harp

içgüdüsel kelime anlamı nedir ne demek ? içgüdüsel

İçgüdü ile ilgili, insiyaki

içkinlik kelime anlamı nedir ne demek ? içkinlik

İçkin olma durumu

iç lastik kelime anlamı nedir ne demek ? iç lastik

şambriyel

içim kelime anlamı nedir ne demek ? içim

Bir şey içilirken alınan tat Bir yudumda içilecek miktar İçme işi veya biçimi, içiş

için için kelime anlamı nedir ne demek ? için için

İçinden, açığa vuramayarak, yavaş yavaş, gizli gizli

içerleme kelime anlamı nedir ne demek ? içerleme

İçerlemek işi Gücenmek, alınmak Birine karşı kırgın duruma gelmek, gücenmek, incinmek için için öfkelenmek İçin için öfkelenmek; kırılmak

içtimai kelime anlamı nedir ne demek ? içtimai

Toplumla ilgili, toplumsal, sosyal Sosyal sosyal hayata yönelik Sosyal, toplumsal Bak: İctima

iç hastalıkları uzmanı kelime anlamı nedir ne demek ? iç hastalıkları uzmanı

dahiliyeci Dâhiliyeci dahiliye mütehassısı

içtimaiyat kelime anlamı nedir ne demek ? içtimaiyat

Toplum bilimi, sosyoloji topluluk hayatına dâir ilimler, sosyoloji

içten pazarlıklı kelime anlamı nedir ne demek ? içten pazarlıklı

Gizli niyetini açıklamayan

içler acısı kelime anlamı nedir ne demek ? içler acısı

Çok acıklı, üzüntü veren, dramatik

iç çamaşırı kelime anlamı nedir ne demek ? iç çamaşırı

göynek Fanila, külot gibi tene, içe giyilen giysi

iç açıcı kelime anlamı nedir ne demek ? iç açıcı

Umut veren, iyi bir durumda olan Gönlü ferahlatıcı

iç turizm kelime anlamı nedir ne demek ? iç turizm

Halkın kendi ülkesinde yaptığı gezi

içten kelime anlamı nedir ne demek ? içten

Yürekten, candan, samimî (davranarak) Yürekten, candan, samimi davranarak

Örnek :

Yumuşak ve içten sürdürdü konuşmasını." T. Buğra Samimi En önemli, can alıcı noktadan derinden

iç kulak kelime anlamı nedir ne demek ? iç kulak

Kulağın işitme sinirlerinin bulunduğu bölümü dolambaç

içtihat kelime anlamı nedir ne demek ? içtihat

Bir İslam hukukçusunun fıkıh usûlü prensiplerini kullanarak hükme varmak için çaba harcamasına ve sonunda vardığı hükme verilen isimdir. Kelime anlamı “çaba göstermek” Hukuksal bir sorun ya da uyuşmazlıkla ilgili olarak hukuk bilginlerinin ya da yargı organlarının vardıkları görüş ve yargılar Yasada veya örf ve âdet hukukunda uygulanacak kuralın açıkça ve tereddütsüz olarak bulunmadığı konularda, yargıcın veya hukukçunun düşüncelerinden doğan sonuç Görüş, özel görüş, anlayış, kavrayış Yargısal karar

iç mimar kelime anlamı nedir ne demek ? iç mimar

dekoratör Bir yapının içini süsleyen, düzenleyen ve döşeyen sanatçı, dekoratör

içine doğma kelime anlamı nedir ne demek ? içine doğma

dammak malûm olmak birine malûm olmak

iç politika kelime anlamı nedir ne demek ? iç politika

Bir devletin kendi sınırları içinde kamu işlerinin örgütlenmesine ve yönetime ilişkin uyguladığı siyaset

içirmek kelime anlamı nedir ne demek ? içirmek

İçmek işini yaptırmak, içmesini sağlamak İçirmek işi

içerlek kelime anlamı nedir ne demek ? içerlek

Yanındakilerden daha içeride, daha geride bulunan Yanındakilerden daha içeride, daha geride bulunan

Örnek :

İçerlek birahanenin uzun koridorunda kendimi çok yabancı buldum." P. Safa. İçine çökmüş, derinde olan

Örnek :

Siyah oyuklarında içerlek gözleri sağa sola çevrildi." P. Safa Yanındakilerden daha geride olan İçine çökmüş, derinde olan Daha geride, daha içeride bulunan t. Dip, kuytu yer. Çıkmaz

içtepi kelime anlamı nedir ne demek ? içtepi

bakınız: tepi

içbükey kelime anlamı nedir ne demek ? içbükey

mukaar Yüzeyi düzgün ve pürüzsüz çukur biçiminde olan, obruk, mukaar, konkav konkav obruk

iç etmek kelime anlamı nedir ne demek ? iç etmek

Eline geçen bir şeyi sahibine bildirmeyerek kendine mal etmek

iç hat kelime anlamı nedir ne demek ? iç hat

İş yerlerinde bulunan santrallerde iş yeri içindeki bağlantıyı sağlayan haberleşme ağı

içe kapanık kelime anlamı nedir ne demek ? içe kapanık

otistik Dış dünyaya karşı ilgi ve ilişkisi güçsüz, içine kapanık (kimse)

iç deniz kelime anlamı nedir ne demek ? iç deniz

Boğazlarla ana denize bağlı olan deniz, dâhilî deniz dahili deniz

iç kapak kelime anlamı nedir ne demek ? iç kapak

Kitabın dış kapaktan sonra gelen, adını ve bazı özelliklerini içeren sayfa

içtinap kelime anlamı nedir ne demek ? içtinap

Sakınma, çekinme, kaçınma Kaçınma, çekinme

içtenlikle kelime anlamı nedir ne demek ? içtenlikle

İçten bir biçimde, samimiyetle

Örnek :

İlkin fark ettirmeden ama sonra içtenlikle ilk siperlerinden uzaklaşırdı." H. Taner İçten bir biçimde, samimiyetle samimiyetle

içyağı kelime anlamı nedir ne demek ? içyağı

serb Geviş getiren hayvanların karın boşluğunda iç organlarını saran kalın yağ, şahım ZÜHM şahım kışm RUBH NÜD'E KIŞM HÜNANE HAMUM

içe dönük kelime anlamı nedir ne demek ? içe dönük

introvert Gerginlik ve çatışma durumlarında kendi içine kapanarak başkalarından kaçan (kimse)

içkicilik kelime anlamı nedir ne demek ? içkicilik

İçkiye düşkün olma durumu İçki yapma veya satma işi

içkin kelime anlamı nedir ne demek ? içkin

Deney içinde kalan, deneyi aşmayan Felsefede varlığın içinde bulunan, varlığın yapısına karışmış olan Varlığın içinde bulunan, varlığın yapısına karışmış olan, mündemiç Dünya içinde, dünyada olan (şey) Deney içinde kalan, deneyi aşmayan (şey) Yalnızca bilinçten olan, yalnızca bilinç içeriği olarak var olan (şey), mündemiç mündemiç

içlilik kelime anlamı nedir ne demek ? içlilik

Duygulu olma durumu, duygululuk

içmeler kelime anlamı nedir ne demek ? içmeler

İçinde birtakım mineraller ve tuzlar bulunan, suyu ilâç olarak ve çoğunlukla iç sürdürmek için içilen kaynak içmece bakınız: İçmeler İçmek işi İçmek işi

Örnek :

Lokantaya bir iki kadeh rakı içmeye giderdi." A. Ş. Hisar. İçmeler CEZB İGTİLAL

iç hastalıkları kelime anlamı nedir ne demek ? iç hastalıkları

Dâhiliye

iç yüz kelime anlamı nedir ne demek ? iç yüz

Herkesçe bilinmeyen, anlaşılmayan ve görünenden büsbütün başka olan sebep veya nitelik, mahiyet, zamir, künh zamir

içtinab kelime anlamı nedir ne demek ? içtinab

kaçınmak Bak: İctinab

Sayfa başına dön