His Bundle kelime anlamı nedir ne demek " His Bundle " kelime anlamı

His Hüzmesi
Not : Bu kelime TIP Terimidir.
Not : Bu sayfa üzerinde His Bundle kelime anlamı gösterilmektedir. His Bundle kelime anlamı nedir ? His Bundle ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca His Bundle kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan His Bundle kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( His Bundle kelime anlamı nedir ne demek ? )

" His Bundle " kelimesine benzer sonuçlar

hissiz kelime anlamı nedir ne demek ? hissiz

Duygusuz

Örnek :

Gösterdiği arkadaşlığa, bağlılığa karşı hissiz kalamazdı, onun boynuna sarıldı." M. Yesarî Duygusuz

hissizlik kelime anlamı nedir ne demek ? hissizlik

Duygusuzluk

hisli kelime anlamı nedir ne demek ? hisli

Duygulu, içli Duygulu, içli

Örnek :

Gayet hisli bir adam olduğundan hasretini birlikte çekmiştik." R. H. Karay

hissettirmek kelime anlamı nedir ne demek ? hissettirmek

Hissetmesine sebep olmak, duyurmak, sezdirmek Hissetmesine sebep olmak, duyurmak, sezdirmek

Örnek :

Hesapları araştırdığımı hissettiren bir vesikayı okuduğu zaman sarardı." F. R. Atay Hissettirmek işi

hissetme kelime anlamı nedir ne demek ? hissetme

Hissetmek işi Sezmek, farkına varmak, anlamak Fiziksel bir uyarıyı duymak Bir şeyden etkilenmek, duymak Fiziksel bir uyarıyı duymak

Örnek :

Ben öyle dalmış düşünürken, omuzumda bir el hissettim." H. Taner Sezmek, farkına varmak, anlamak

Örnek :

Bu yıkılışın ona geldiğini hep hissediyorduk." F. R. Atay

hissî kelime anlamı nedir ne demek ? hissî

Duyguya ait, hisse müteallik. Ruhen ve kalben anlaşılan. Aklı muhakeme ile olmayıp his ile olan Duygusal

Örnek :

Aşk, her şeyden evvel hissî bir alışkanlıktır." Y. K. Karaosmanoğlu Duygusal

hisrem kelime anlamı nedir ne demek ? hisrem

Üst dudağın ortasında olan daire

histerezis kelime anlamı nedir ne demek ? histerezis

Doğa olaylarının gelişmesindeki gecikme

histoloji kelime anlamı nedir ne demek ? histoloji

Dokuları inceleyen bilim dalı Dokubilim Doku bilimi

hisseişayia kelime anlamı nedir ne demek ? hisseişayia

Ortak mülkiyette ayrılmamış pay

hisler kelime anlamı nedir ne demek ? hisler

VAKŞ RUH Arslan yatağı Sezgi, sezme Duyu Duygu Duygu

Örnek :

Birisi duygularına, hislerine kulak verir, öteki hile ve desise seslerine ..." B. Felek Duyu. Sezgi, sezme Meşelik

histerik kelime anlamı nedir ne demek ? histerik

İsteriye tutulmuş olan, isterik

histeri kelime anlamı nedir ne demek ? histeri

Duyu bozuklukları; çeşitli ruh şaşkınlıkları; çarpınmalar kasılmalarla kendini gösteren sinir bozukluğu Ana temalarından biri, çevrenin ilgisini çekme arzusu olan psikonevrotik bir rahatsızlık

hisleniş kelime anlamı nedir ne demek ? hisleniş

Hislenme işi veya biçimi

hislenme kelime anlamı nedir ne demek ? hislenme

Hislenmek işi Duygulanmak

hissikablelvuku kelime anlamı nedir ne demek ? hissikablelvuku

Ön sezi Önsezi

hissedilmiş kelime anlamı nedir ne demek ? hissedilmiş

Sezilmek Hissetme işine konu olmak Sezilmek

Örnek :

Bu akşam sesinde kaba ve iğrenç bir şeyden söz eder gibi, âdeta bir tiksinme hissediyordu." H. E. Adıvar Hissedilmek işi

hissedarlar kelime anlamı nedir ne demek ? hissedarlar

Hisse sâhibi, hissesi olan Hissesi olan, paydaş hisse sahibi

hissettirme kelime anlamı nedir ne demek ? hissettirme

Hissettirmek işi Hissetmesine sebep olmak, duyurmak, sezdirmek Hissetmesine sebep olmak, duyurmak, sezdirmek

Örnek :

Hesapları araştırdığımı hissettiren bir vesikayı okuduğu zaman sarardı." F. R. Atay

hissedilme kelime anlamı nedir ne demek ? hissedilme

Hissedilmek işi Sezilmek Hissetme işine konu olmak Sezilmek

Örnek :

Bu akşam sesinde kaba ve iğrenç bir şeyden söz eder gibi, âdeta bir tiksinme hissediyordu." H. E. Adıvar

hissilik kelime anlamı nedir ne demek ? hissilik

Duygusal

Örnek :

Aşk, her şeyden evvel hissî bir alışkanlıktır." Y. K. Karaosmanoğlu Duygusal Duyguya ait, hisse müteallik. Ruhen ve kalben anlaşılan. Aklı muhakeme ile olmayıp his ile olan

hissetmek kelime anlamı nedir ne demek ? hissetmek

Sezmek, farkına varmak, anlamak Fiziksel bir uyarıyı duymak Bir şeyden etkilenmek, duymak Fiziksel bir uyarıyı duymak

Örnek :

Ben öyle dalmış düşünürken, omuzumda bir el hissettim." H. Taner Sezmek, farkına varmak, anlamak

Örnek :

Bu yıkılışın ona geldiğini hep hissediyorduk." F. R. Atay Hissetmek işi

hislendim kelime anlamı nedir ne demek ? hislendim

Duygulanmak Hislenmek işi

his kelime anlamı nedir ne demek ? his

VAKŞ RUH Sezgi, sezme Duyu Duygu Duygu

Örnek :

Birisi duygularına, hislerine kulak verir, öteki hile ve desise seslerine ..." B. Felek Duyu. Sezgi, sezme Arslan yatağı Meşelik

hissetmiş kelime anlamı nedir ne demek ? hissetmiş

Alçaklık Cimrilik. Bahillik. Tamahkârlık Cimri Cimrilik, pintilik

hisam kelime anlamı nedir ne demek ? hisam

Kesmek Kırmak

hisse  senedi kelime anlamı nedir ne demek ? hisse senedi

aksiyon esham Sermayesi paylara bölünebilen ticaret şirketlerinde, ortalıkdan doğan hakları ve sermaye payını temsil eden değerli evrak Anonim veya komandit ortaklıklarda, ortaklık sermayesinin birbirine eşit bölümlere ayrılmış parçasından her birinin karşılığı olmak üzere, yasada gösterilen özelliklere uygun olarak düzenlenmiş değerli belge, pay belgiti, aksiyon Ortaklık sermayesinin belirli bir parçasını değerlendiren belge, pay belgiti, aksiyon

Hisse bedeli kelime anlamı nedir ne demek ? Hisse bedeli

sehim,

hisar kelime anlamı nedir ne demek ? hisar

Kale. Etrafı istihkâmlı yer, (Hasr. dan) Etrafını alma, kuşatma, Küçük kale, Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış,yüksek duvarlı ve kuleli,çevresinde hendekler bulunan küçük kale, Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam, Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen, Klasik Türk müziğinde rediyez notası,

Histamine kelime anlamı nedir ne demek ? Histamine

Histamin

Histidine kelime anlamı nedir ne demek ? Histidine

Histidin

Histogram kelime anlamı nedir ne demek ? Histogram

Histogram

Histone kelime anlamı nedir ne demek ? Histone

Histon

Historian kelime anlamı nedir ne demek ? Historian

Tarihçi

Historic kelime anlamı nedir ne demek ? Historic

Tarihi

Historical kelime anlamı nedir ne demek ? Historical

Tarihsel

Historical Geography kelime anlamı nedir ne demek ? Historical Geography

Tarihsel Coğrafya

Historical Geology kelime anlamı nedir ne demek ? Historical Geology

Tarihsel Yerbilim

History File kelime anlamı nedir ne demek ? History File

Geçmiş Dosyası

History Log kelime anlamı nedir ne demek ? History Log

Geçmiş Günlüğü

Histologic Accommodation kelime anlamı nedir ne demek ? Histologic Accommodation

Hücrelerin Şeklinde Olan Değişiklik

Hiss kelime anlamı nedir ne demek ? Hiss

Teypte Band Hışırtısı.

Histem Adı kelime anlamı nedir ne demek ? Histem Adı

Bir Bilgisayara Verilen Isim. Tam Tanımlı Alan Ismi (Fully Qualified Domain Name).

Historical Data kelime anlamı nedir ne demek ? Historical Data

Tarihsel (Geçmişteki) Veriler

Hisbe Ağaliği kelime anlamı nedir ne demek ? Hisbe Ağaliği

Ihtisab Ağaliği: Çarşi-Pazar Dolaşip Kamuyu Ilgilendiren Konularda Âsâyişi Sağlayan, Şikâyetleri Dinleyen Teşkilât, Iyiliği Emir Ve Kötülüklerden Sakindirma Işleriyle Görevli Zaptiye.

Hisbe kelime anlamı nedir ne demek ? Hisbe

Islam Devletinde Günlük Belediye Ve Sair Sosyal Işleri Yürüten Ve Nezâret Eden Kimse.

Hisse Senedi kelime anlamı nedir ne demek ? Hisse Senedi

Pay Senedi, Ortaklik Senedi. Ttk Md. 313 Vs.

Hisse kelime anlamı nedir ne demek ? Hisse

Pay, Fariza.

Hissedar kelime anlamı nedir ne demek ? Hissedar

Paydaş, Hissesi Olan.

Hisse I Şayia kelime anlamı nedir ne demek ? Hisse I Şayia

Bir Malin Tümünde Birden Çok Ortağin Ortaklaşa Hissesi, Yaygin Hisse, Iştirak Halinde Mülkiyette Pay Oranlari.

Sayfa başına dön