Deme kelime anlamı nedir ne demek " deme " kelime anlamı

Kelime Dili : Türkçe
f. Ateş kör Alevi tarikatından olan tasavvuf şairlerinin tarikatlarını ve hareketleriyle ilgili temaları işleyen, sorunlarını konu edinen şiirler Şiir Bektaşi ozanlarının tarikatlarıyla ilgili şiirlerine verilen ad Daha çok Alevi ozanların tarikatlarıyla ilgili konuları işleyen koşuklarına, kendilerince verilen ad Eski Yunanistan'da sitelerin, özellikle Atina'nın yönetsel bölgesi, mahalle Anlam Demek işi Halk edebiyatında şiir Daha çok Alevi şairlerin tarikatlarıyla ilgili konuları işleyen şiirlerine, kendilerince verilen ad Ağıt Demek işi

Örnek :

Tencere dibin kara hikâyesi, kimin kime ne demeye hakkı var?" H. Taner Atasözü Türk alfabesinin ikinci harfinin adı, okunuşu Seslenme bildiren bir söz Ey, hey, yahu

Örnek :

Namluna dayanır, yola dalarsın / Duruşun bakışın yaman, be Ali!" F. N. Çamlıbel f. Kelime başına getirilerek, Türkçedeki: "de, da, den, dan, ile, için" mânalarında kullanılır Nida edatı olup, kelimenin sonuna gelir "ey" mânası verir. Aynı veya farklı iki kelime arasına gelirse, sözün mânasını kuvvetlendirir. "rengârenk, lebaleb" gibi Geniş zaman kipinden sonra gelerek anlama belirsizlik, olasılık anlamı katar

Örnek :

Olur a, ağası belki sılaya gitmiştir, yerine tabanı yarık biri gelmiştir, ona da mektubu emniyet edememiştir." S. M. Alus. (a:) Şaşma, hatırlama, sevinme, acıma, üzülme, kızma gibi duyguları güçlendiren, cümlenin başında veya sonunda kullanılan bir söz Berilyum elementinin simgesi En kısa bir zaman. Lahza. Dem. Cüz'i bir zaman Zamanın bölünemeyecek kadar kısa parçası, lahza

Örnek :

Emaneti bir an önce evine götürseler, iyi olur." A. İlhan. İki tarla arasındaki sınır Zihin f. Uzağı gösteren işâret ismi. Şu. Bu. O Cemi edâtı. Kelimenin sonuna getirilerek cemi' yapılır. Meselâ: Âlimân: Âlimler. Anân: Onlar. Merdân: Adamlar. İnsanlar. Zenân: Kadınlar.Kelimenin sonuna getirilerek sıfat edatı yapılır: Ters: Korku. Tersân: Korkak.Kelimeyi zarf yapar. Güyân: Söyliyerek Güzellik câzibesi. Melâhat. Güzellik Berilyum'un kısaltması f. Orak Tuzak Sedef otu Lahza En kısa zaman Bağ, bahçe sınırı Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası, lâhza Güzellik Güzellik, cazibe Tarla sınırı iki tarla arasındaki sınır Tarlalar arasında sınır çizgisi olarak kullanılan ekilmemiş bölüm Ey, hey, yahu Güney Vietnam'da bir akarsu Orak Kapı, geçit, boğaz
deme kelimesi ingilizcesi nedir ? = dont tell me
Not : Bu sayfa üzerinde deme kelime anlamı gösterilmektedir. deme kelime anlamı nedir ? deme ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca deme kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan deme kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( deme kelime anlamı nedir ne demek ? )

" deme " eş anlamları

  • deme
  • ağıt
  • anlam
  • atasözü

" deme " kelimesine benzer sonuçlar

demek istemek kelime anlamı nedir ne demek ? demek istemek

kastetmek

demetlemek kelime anlamı nedir ne demek ? demetlemek

Demet yapmak, demet durumunda ayırıp bağlamak Demetlemek işi

demetli kelime anlamı nedir ne demek ? demetli

Demet biçiminde olan

demetten kelime anlamı nedir ne demek ? demetten

loda Bitki veya çiçek bağlamı Üstün yapılı bitkilerde öz suların akmasına yarayan, bitkiye desteklik eden damarlı veya lifli kordon Uzunlamasına birbirine bitişik olarak bir arada bulunan sinir ve kas telleri topluluğu Bağlanarak oluşturulmuş deste, bağlam Bitki veya çiçek bağlamı

Örnek :

Öyle fukara çocuklara rastlıyorduk ki, bize demet demet kır çiçekleri hediye ediyorlardı." Y. K. Karaosmanoğlu. Üstün yapılı bitkilerde öz suların akmasına yarayan, bitkiye desteklik eden damarlı veya lifli kordon Bir atomun parçalanmasından doğan elektriklenmiş taneciklerin yörüngelerinden oluşan ışık topluluğu hüzme

demevi kelime anlamı nedir ne demek ? demevi

Öfkeli, sinirli Kanlı, kanı çok (insan) Kanla ilgili Kana dâir, kana mensub ve müteallik Mc: Asabi, sinirli. Kanın çokluğu sebebi ile hâsıl olan mizaç

demetletmek kelime anlamı nedir ne demek ? demetletmek

Demet yaptırmak Demet yaptırmak işi

demetletiş kelime anlamı nedir ne demek ? demetletiş

Demet yaptırma işi veya biçimi

demetlenmek kelime anlamı nedir ne demek ? demetlenmek

Demet yapılmak Demetlenmek işi

demetlenme kelime anlamı nedir ne demek ? demetlenme

Demetlenmek işi Demet yapılmak

demetletme kelime anlamı nedir ne demek ? demetletme

Demet yaptırmak işi Demet yaptırmak

demetleme kelime anlamı nedir ne demek ? demetleme

Demetlemek işi Demet yapmak, demet durumunda ayırıp bağlamak

demetleyiş kelime anlamı nedir ne demek ? demetleyiş

Demet yapma işi veya biçimi

demetçi kelime anlamı nedir ne demek ? demetçi

Harman makinesini ekin demetleriyle dolduran kimse Demet yapan kimse

demec kelime anlamı nedir ne demek ? demec

Yetkili bir kimsenin bir konuda yayın organlarına yaptığı açıklama, beyanat Yetkili bir kimsenin bir konuda yayın organlarına yaptığı açıklama, beyanat

Örnek :

Yan tutmadan davranacağını ve davranılmasını isteyen demecini yaymıştı." T. Buğra

demet kelime anlamı nedir ne demek ? demet

loda Üstün yapılı bitkilerde öz suların akmasına yarayan, bitkiye desteklik eden damarlı veya lifli kordon Bitki veya çiçek bağlamı Bir atomun parçalanmasından doğan elektriklenmiş taneciklerin yörüngelerinden oluşan ışık topluluğu Bitki veya çiçek bağlamı

Örnek :

Öyle fukara çocuklara rastlıyorduk ki, bize demet demet kır çiçekleri hediye ediyorlardı." Y. K. Karaosmanoğlu. Üstün yapılı bitkilerde öz suların akmasına yarayan, bitkiye desteklik eden damarlı veya lifli kordon Uzunlamasına birbirine bitişik olarak bir arada bulunan sinir ve kas telleri topluluğu Bağlanarak oluşturulmuş deste, bağlam hüzme

demet&serkan kelime anlamı nedir ne demek ? demet&serkan

loda, Üstün yapılı bitkilerde öz suların akmasına yarayan, bitkiye desteklik eden damarlı veya lifli kordon, Bitki veya çiçek bağlamı, Bir atomun parçalanmasından doğan elektriklenmiş taneciklerin yörüngelerinden oluşan ışık topluluğu, Bitki veya çiçek bağlamı

Örnek :

Öyle fukara çocuklara rastlıyorduk ki, bize demet demet kır çiçekleri hediye ediyorlardı." Y. K. Karaosmanoğlu. Üstün yapılı bitkilerde öz suların akmasına yarayan, bitkiye desteklik eden damarlı veya lifli kordon, Uzunlamasına birbirine bitişik olarak bir arada bulunan sinir ve kas telleri topluluğu, Bağlanarak oluşturulmuş deste, bağlam, hüzme,

demetçik kelime anlamı nedir ne demek ? demetçik

Demet parçası, küçük demet,

demek kelime anlamı nedir ne demek ? demek

eyitmek, Bir işe kalkışmak, yeltenmek, Söylemek, söz söylemek, Karşılığı olmak, Şartlar ne olursa olsun bir işi yapmak, Erişmek, Mastar eki almış biçimiyle "o hâlde, şu hâlde" anlamlarına gelir, Ses çıkarmak, Ad vermek, Bir dilde karşılığı olmak, Söylemek, söz söylemek

Örnek :

Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar." B. Felek, Herhangi bir ses çıkarmak, Herhangi bir kanıya, yargıya varmak, Oranlamak, Düşünmek, Ummak, f. Ateş kör, Alevi tarikatından olan tasavvuf şairlerinin tarikatlarını ve hareketleriyle ilgili temaları işleyen, sorunlarını konu edinen şiirler, Daha çok Alevi ozanların tarikatlarıyla ilgili konuları işleyen koşuklarına, kendilerince verilen ad, Eski Yunanistan'da sitelerin, özellikle Atina'nın yönetsel bölgesi, mahalle, Demek işi

Örnek :

Tencere dibin kara hikâyesi, kimin kime ne demeye hakkı var?" H. Taner, Şiir, Bektaşi ozanlarının tarikatlarıyla ilgili şiirlerine verilen ad, Halk edebiyatında şiir, Demek işi, Daha çok Alevi şairlerin tarikatlarıyla ilgili konuları işleyen şiirlerine, kendilerince verilen ad, Anlam, Ağıt, Atasözü,

demer kelime anlamı nedir ne demek ? demer

An, vakit, saat, Kibir, gurur, Âli, yüksek, Körük, Nazar, Koku, Ağız, f. Nefes. Soluk, İçki, Kan, Zaman, Zaman, çağ, Pişirilen yemeklerin yenecek kıvama gelmesi, Hazırlanan çayın renk ve koku bakımından istenilen durumu, Zaman, çağ

Örnek :

Âdemden bu deme neslim getirdi / Bana türlü türlü meyve getirdi." Âşık Veysel. İçki, Soluk, nefes, an, vakit, saat; kan,

demekmi kelime anlamı nedir ne demek ? demekmi

Çok kuvvetli kimse, Katı, şedid,

Demean kelime anlamı nedir ne demek ? Demean

Küçük Düşür

Dementia kelime anlamı nedir ne demek ? Dementia

Demans

Demeç kelime anlamı nedir ne demek ? Demeç

Açiklama, Beyânâtta Bulunma.

demeye kalmamak. kelime anlamı nedir ne demek ? demeye kalmamak.

birden, hemen.

demeye getirmek kelime anlamı nedir ne demek ? demeye getirmek

doğrudan doğruya söylemeyip dolayısıyla anlatmak.

demet, -ti kelime anlamı nedir ne demek ? demet, -ti

bitki ya da çiçek bağlamı. // bağlanarak oluşturulmuş deste. // üstün yapılı bitkilerde özsuların akmasına yarayan, bitkiye desteklik eden damarlı ya da lifli kordon. // uzunlamasına birbirine bitişik olarak bir arada bulunan sinir ve kas telleri topluluğu. // bir atomun parçalanmasından doğan elektriklenmiş taneciklerin, yörüngelerinden oluşan ışık topluluğu.

demet demet kelime anlamı nedir ne demek ? demet demet

birçok demetler durumunda bağlanmış olarak, deste deste.

demem  o deme değil kelime anlamı nedir ne demek ? demem o deme değil

benim anlatmak istediğim o değil.

demek olmak kelime anlamı nedir ne demek ? demek olmak

anlamına gelmek.

demek ki ( demek oluyor ki) kelime anlamı nedir ne demek ? demek ki ( demek oluyor ki)

şu halde, öyleyse.

demediğini bırakmamak ( ya da komamak) kelime anlamı nedir ne demek ? demediğini bırakmamak ( ya da komamak)

birisi için kırıcı, ağır, ileri geri konuşmak.

demeç vermek kelime anlamı nedir ne demek ? demeç vermek

(yetkili bir kimse) bir konuda yayın organlarına açıklama yapmak, ºbeyanat vermek.

deme! kelime anlamı nedir ne demek ? deme!

"gerçek mi", "yok canım" gibi şaşma anlatır.

deme gitsin kelime anlamı nedir ne demek ? deme gitsin

anlatılamaz.

" deme " kelimesi içeren ata sözleri

Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler (Acıkan ne yemez, acıyan ne demez.) Ata Sözü Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler (Acıkan ne yemez, acıyan ne demez.)

Geçim sıkıntısı içinde bulunan kisi, ne türlü bir geçim yolu bulursa onu yapar. Canı yanan kisi de sonunu düsünmeden ağzına geleni söyler. Krs. Aç ne yemez, tok ne demez.

Aç ne yemez, tok ne demez. Ata Sözü Aç ne yemez, tok ne demez.

Yoksul kisi eline geçen seyin iyisine kötüsüne bakmaz. Varlıklı kisi ise en güzel seylerde bile kusur bulur; çekinmeden her seyi söyler. Krs. Acıkan ne olsa yer, acıyan...

Adamak kolay, ödemek güçtür. Ata Sözü Adamak kolay, ödemek güçtür.

Söz vermek kolaydır, ancak bu sözü yerine getirmek güçtür. Çünkü bu, ya para ödemeyi ya da uğrasıp bir sey yapmayı gerektirir.

Ahmağa yüz, abdala söz vermeye gelmez. Ata Sözü Ahmağa yüz, abdala söz vermeye gelmez.

Ahmağa yüz verirseniz, sizi durmadan mesgul eder, rahatsız eder. Dilenciye sana zamanı gelince sunu vereceğim derseniz, ikide birde karsınıza dikilip, hani bana sunu verecektiniz demesinden basınızı alamazsınız.

Akara kokara bakma, çuvala girene bak. Ata Sözü Akara kokara bakma, çuvala girene bak.

Dyi, kötü deme; mal ve para biriktir.

Alacakla verecek (borç) ödenmez. Ata Sözü Alacakla verecek (borç) ödenmez.

Bir yerden alacağınız para ile baska bir yere olan borcunuzu kapanmıs saymak ihtiyatsızlıktır. Çünkü alacağınız, belki elinize geçmez. Oysa borcunuzu ödemek zorundasınız.

Allah verince kimin oğlu, kimin kızı demez. Ata Sözü Allah verince kimin oğlu, kimin kızı demez.

Üne, zenginliğe, tanınmıs ya da zengin bir ailenin çocuğu olmakla erisilmez. Tanrı dilerse hiç tanınmayan, yoksul bir aile çocuğunu da üne, zenginliğe kavusturur.

: Anadan olur daya, hamurdan olur maya. Ata Sözü : Anadan olur daya, hamurdan olur maya.

Hiçbir dadı annenin yerini tutamaz. Hamurun mayası yine kendisindedir. Demek ki bir isi kusursuz yapabilmek için özüne uygun en iyi araç kullanılmalıdır. Derme çatma araçlarla yapılan isten iyi sonuç alınamaz.

Ariefe tarif gerekmez (ne hacet). Ata Sözü Ariefe tarif gerekmez (ne hacet).

Anlayıslı kisiye uzun uzadıya açıklama yapma gerek yok. O leb demeden leblebiyi anlar.

Atasını tanımayan Allah Atasını tanımayan Allah'ını tanımaz.

Bir kisinin, buğruklarına saygı göstereceği kimseler arasında babası basta gelir. Onu tanımayan kisi, ana ve babaya itaat etmeyi emreden Tanrı'yı da tanımıyor demektir.

Ates demekle ağız yanmaz. Ata Sözü Ates demekle ağız yanmaz.

Kisi, zararlı bir eylemin sözünü etmekle kendisini zarara sokmus olmaz.

Ates olmayan yerden duman çıkmaz. Ata Sözü Ates olmayan yerden duman çıkmaz.

Bir olayın gerçekten meydana gelmis olup olmadığını anlamak için, gizli kalamayan belirtisine bakmak gerekir. Bu belirti varsa olay da var demektir.

Atım tepmez, itim kapmaz deme. (Atın tepmezi, itin kapmazı olmaz). Ata Sözü Atım tepmez, itim kapmaz deme. (Atın tepmezi, itin kapmazı olmaz).

Herkesin yaradılıstan birtakım sert huyları da vardır. Bunlar eğitimle bir dereceye kadar yumusatılabilir. Size çok bağlı bulunan kisiler bile, bir zaman gelir, kendilerini tutamaz, sizi incitirler.

Atın tepmezi, itin kapmazı olmaz. Ata Sözü Atın tepmezi, itin kapmazı olmaz.

Bkz. Atım tepmez, itim kapmaz deme.

Av vuranın değil alanın. Ata Sözü Av vuranın değil alanın.

Bir seyin sahibi ondan yararlanamıyor da baskası yararlanıyorsa asıl sahip yararlanan kisi demektir.

Ayranım (yoğurdum) eksidir diyen olmaz. Ata Sözü Ayranım (yoğurdum) eksidir diyen olmaz.

Bkz. Kimse ayranım eksi demez.

Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz. Ata Sözü Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz.

Çoklar, azların birikmesiyle meydana gelir. Küçük seyleri hor görenler, büyük sey edinmek fırsatını sürekli olarak kaçırıyorlar demektir.

Az yiyen az uyur, çok yiyen güç uyur. Ata Sözü Az yiyen az uyur, çok yiyen güç uyur.

Aç kimse uyuyamaz. Az yiyenin de uykusu az olur. Midesi dolu olan rahat edemez; uyumakta güçlük çeker. Demek ki kisi iyi uyuyabilmek için pek az da yememeli, pek çok da. ::::::::::::: -B-

Bal bal demekle ağız tatlanmaz (tatlı olmaz). Ata Sözü Bal bal demekle ağız tatlanmaz (tatlı olmaz).

Tatlı sözlerle güzel bir sey gerçeklesmis olmaz.

Balık Çok konusurum ama ağzım su dolu demis. Ata Sözü Balık Çok konusurum ama ağzım su dolu demis.

Bir isi yapmaya gücü yetmeyen kisi, yapamam demez de inanılmayacak bir mazeret ileri sürer.

Sayfa başına dön