Man Made kelime anlamı nedir ne demek " Man Made " kelime anlamı

Insan Yapımı
Not : Bu kelime Teknik bir Terimdir.
Not : Bu sayfa üzerinde Man Made kelime anlamı gösterilmektedir. Man Made kelime anlamı nedir ? Man Made ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca Man Made kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan Man Made kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( Man Made kelime anlamı nedir ne demek ? )

" Man Made " kelimesine benzer sonuçlar

mandıra kelime anlamı nedir ne demek ? mandıra

Süt ve süt ürünlerinin elde edildiği; süt veren hayvanların barındığı yer Süt mamulleri imalathanesi Koyun, keçi gibi süt veren hayvanların barındırıldığı, süt ve süt ürünlerinin elde edildiği yer Koyun, keçi gibi süt veren hayvanların barındırıldığı, süt ve süt ürünlerinin elde edildiği yer

Örnek :

Şehirden iki saat ötedeki mandırasından o gün satılacak koyunları ona getiriyor, ona kestiriyor." Ö. Seyfettin yun. Süt ve süt ürünlerinin elde edildiği; süt veren hayvanların barındığı yer

mantıksızlık kelime anlamı nedir ne demek ? mantıksızlık

Mantıksız davranma durumu

manzume kelime anlamı nedir ne demek ? manzume

Tertibli, ölçülü yazı, şiir. Vezinli ve kafiyeli olan söz Sıra, dizi. Sistem SİSTEM şiir Şiir

Örnek :

Başladı kâh ezbere, kâh cep defterinden manzumeler okumağa." R. N. Güntekin Dizge MANZUMAT

mancınık kelime anlamı nedir ne demek ? mancınık

Mancınık (Katapult) Orta çağda savaşlarda ve kuşatmalarda, duvarları hasara uğratmak için kullanılan, bir kol kullanılarak uzak mesafelere fırlatmalar yapabilen kuşatma makineleridir ÇERH manuliye Top yapımının bilinmediği çağlarda, kale kuşatmalarında,ağır taş gülle fırlatmakta kullanılan basit bir savaş aracı Eskiden kale kuşatmalarında taş gülle fırlatmakta kullanılan savaş aracı Eskiden kale kuşatmalarında ağır taşlar fırlatmak için kullanılan, bir ucunda bir kepçe, öbür ucunda da bir karşı ağırlık bulunan kaldıraç biçiminde eski bir savaş âleti Top yapımının bilinmediği çağlarda, kale kuşatmalarında, ağır taş gülle fırlatmakta kullanılan basit bir savaş aracı

Örnek :

Ok, mancınık gibi silahlar nasıl eskimişse bugünün tankları, uçakları da eskiyebilir." N. Ataç. İpekçi çıkrığı eskiden kale kuşatmalarında ağır taşlar fırlatmak için kullanılan, bir ucunda bir kepçe, öbür ucunda da bir karşı ağırlık bulunan kaldıraç biçimindeki eski bir savaş âleti Top yapımının bilinmediği çağlarda, kale kuşatmalarında, ağır taş gülle fırlatmakta kullanılan basit bir savaş aracı İpekçi çıkrığı

mankafa kelime anlamı nedir ne demek ? mankafa

Anlayışsız, aptal Sakağı hastalığına tutulmuş (at) Sakağı hastalığına tutulmuş at

manej kelime anlamı nedir ne demek ? manej

At eğitimi yapılan alan Binicilik gösterilerinin tümü Bu eğitimin yapıldığı yer At eğitimi

manşon kelime anlamı nedir ne demek ? manşon

El kürkü Ek bileziği Elleri soğuktan korumak için kullanılan astarlanmış kürk, el kürkü

mantıkçı kelime anlamı nedir ne demek ? mantıkçı

Mantık derslerini veren öğretmen Kesin ve sağlam bir yönteme göre akıl yürüten (kimse) Mantık bilimiyle uğraşan (kimse)

mangiz kelime anlamı nedir ne demek ? mangiz

Para

manometre kelime anlamı nedir ne demek ? manometre

Kapalı bir yerdeki akışkanın basıncını ölçmeye yarayan aygıt Buharın yada herhangi bir gazın bulunduğu kabın iç yüzeylerine yaptığı basıncı ölçen alet Basıölçer Buharın veya herhangi bir gazın bulunduğu kabın iç yüzeylerine yaptığı basıncı ölçen alet, basıölçer

mangır kelime anlamı nedir ne demek ? mangır

DANİK Mercan balığının yavrusu iki buçuk para değerinde bakırdan yapılmış sikke Para Nargile lülesine konulmak için kömür tozundan yapılan, çabuk tutuşur, tavla pulu biçiminde bir çeşit yakacak Bakırdan yapılmış, iki buçuk para değerinde sikke

mani olmak kelime anlamı nedir ne demek ? mani olmak

Önüne geçmek, engellemek, önlemek

maniple kelime anlamı nedir ne demek ? maniple

Telgraf işaretlerini göndermek için devredeki akımı kesmekte ve yeniden göndermekte kullanılan aygıt Bir devredeki akımı kesmekte veya yeniden vermekte kullanılan araç Telgraf işaretlerini göndermek için, bir devredeki akımı kesmekte veya yeniden vermekte kullanılan araç

manyetik kelime anlamı nedir ne demek ? manyetik

Mıknatısla ilgili, kendinde mıknatıs özellikleri bulunan Yüzeyine manyetik kayıt yoluyla bilginin depolanabildiği bir mıknatıslanabilir kaplaması olan plak şekilli tabaka Bak: Magnetik

maneviyat kelime anlamı nedir ne demek ? maneviyat

Maddî olmayan, manevî şeyler Maddi olmayan, manevi şeyler

Örnek :

Maddi faydalar temin etmeyen zaferin maneviyatıyla övünmekten ne çıkar?" H. R. Gürpınar Yürek gücü, moral

Örnek :

Bu hastalıkta mühim olan maneviyattır, maneviyatınızı kuvvetli tutunuz." A. İlhan Yürek gücü, moral mânâ âlemine âit olanlar, dinden, imandan ve mukaddesattan gelen kuvvet

mantıklı kelime anlamı nedir ne demek ? mantıklı

Mantığa uygun davranan Mantığa uygun, akla uygun, mantıksal, mantıki

manasızlık kelime anlamı nedir ne demek ? manasızlık

Manasız olma durumu, anlamsızlık

mantıksız kelime anlamı nedir ne demek ? mantıksız

esemesiz Mantığa, akla aykırı olan Mantığa, akla aykırı olan

Örnek :

Şuuru yerinde bir adam için bu sevinç mantıksız ve çirkindir." R. H. Karay Mantığa uygun davranmayan

mandız kelime anlamı nedir ne demek ? mandız

Gaz lambası

manikürcü kelime anlamı nedir ne demek ? manikürcü

Mesleği manikür yapmak olan kimse

mancana kelime anlamı nedir ne demek ? mancana

Sütleğengillerden, Antil Adaları'nda yetişen, çok zehirli bir ağaç içme suyu konulan büyük, yassı fıçı Sütleğengillerden, Antil Adalarında yetişen, çok zehirli bir ağaç

manka kelime anlamı nedir ne demek ? manka

Basket

manye kelime anlamı nedir ne demek ? manye

Domates

manüel kelime anlamı nedir ne demek ? manüel

El kitabı

manevra fişeği kelime anlamı nedir ne demek ? manevra fişeği

Askerî harekâtta kullanılan ve kurusıkı atım yapan fişek

mantarsı kelime anlamı nedir ne demek ? mantarsı

Mantara benzeyen

manyetizmacı kelime anlamı nedir ne demek ? manyetizmacı

Manyetizma yapan kimse

mantıki kelime anlamı nedir ne demek ? mantıki

Mantıklı, mantıkla ilgili, mantıksal Mantıksal

Örnek :

Birkaç türlü tefsire imkân bırakmayan, tek manalı, sarih ve mantıki söz." P. Safa Mantıka dâir. Aklî ve müsbet olan düşünce, fikir. Mantık kaidelerine uygun

manifaturacı kelime anlamı nedir ne demek ? manifaturacı

bezirgan yırtımcı Manifatura eşyasının satıldığı yer Manifatura eşyası satan kimse, bezzaz

manyetik tambur kelime anlamı nedir ne demek ? manyetik tambur

(bilişim) Yüzeyinde manyetik kayıt yoluyla bilginin depolanabildiği bir mıknatıslanabilir kaplaması olan dik bir dairesel silindir Yüzeyinde manyetik kayıt yoluyla bilginin depolanabildiği bir mıknatıslanabilir kaplaması olan dik bir dairesel silindir

manipülasyon kelime anlamı nedir ne demek ? manipülasyon

Varlıkları yapıcı, açıklayıcı ve yararlı bir biçimde kullanma işi Seçme, ekleme ve çıkarma yoluyla bilgileri değiştirme İnsanları kendi bilgileri dışında veya istemedikleri hâlde etkileme

mandagözü kelime anlamı nedir ne demek ? mandagözü

Nikel yirmi kuruş

mançu kelime anlamı nedir ne demek ? mançu

Mançurya halkından olan kimse

manyetize kelime anlamı nedir ne demek ? manyetize

Manyetizma ile etki altına alınmış

mandolini kelime anlamı nedir ne demek ? mandolini

Tahtadan, lavta şekilli mızraplı çalgı İkişer ikişer aynı değerde dört çift telli, kısa saplı bir çalgı

mancınık işi kelime anlamı nedir ne demek ? mancınık işi

Kozadan ipek sağlama işi

manyetik alan kelime anlamı nedir ne demek ? manyetik alan

Bir mıknatısın N ucundan dışarı çıkıp dağıldıktan sonra yine toplanıp S ucundan içine giren kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu alan

mantık dışı kelime anlamı nedir ne demek ? mantık dışı

Mantıkla çözümlenemeyen Mantıkla hiçbir ilgisi olmayan

mantıken kelime anlamı nedir ne demek ? mantıken

Mantıkça

mantıksal kelime anlamı nedir ne demek ? mantıksal

Mantıkla ilgili olan, mantığa uygun, mantıklı, mantıkî Mantıkla ilgili olan, mantığa uygun, mantıklı, mantıki

Örnek :

Mantıksal bir dille açığa vurduğu bu harika önerinin aksayan bir yanı vardı." N. Nadi

mandallanmak kelime anlamı nedir ne demek ? mandallanmak

Mandallamak işi yapılmak, mandalla tutturulmak Mandallanmak işi

mandallamak kelime anlamı nedir ne demek ? mandallamak

Telsizlerde konuşmaları anlaşılmaz duruma getirmek için sürekli olarak düğmelere basmak Mandalla tutturmak Çamaşırı mandalla tutturmak Mandallamak işi

manipülatör kelime anlamı nedir ne demek ? manipülatör

Bir telgraf aracı

mantis kelime anlamı nedir ne demek ? mantis

Bir sayının logaritmasının ondalık bölümü

manyezit kelime anlamı nedir ne demek ? manyezit

Doğal magnezyum silikat, lüle taşı, Eskişehir taşı

mandalsız kelime anlamı nedir ne demek ? mandalsız

Mandalla ipe tutturulmamış Mandalla kapatılmamış olan (kapı, pencere) Üzerinde mandal bulunmayan

mançuca kelime anlamı nedir ne demek ? mançuca

Bu dille yazılmış olan Mançu dili

manyetik kart kelime anlamı nedir ne demek ? manyetik kart

Yüzeyinde manyetik kayıt yoluyla bilginin depolanabileceği mıknatıslanabilir bir alan olan kart

mantarlama kelime anlamı nedir ne demek ? mantarlama

Mantarlamak işi Aldatmak, yalan söylemek

manyaklaşmak kelime anlamı nedir ne demek ? manyaklaşmak

Manyak durumuna girmek, manyak gibi davranmak Manyaklaşmak işi

Sayfa başına dön