End Of File Label kelime anlamı nedir ne demek " End Of File Label " kelime anlamı

Dosya Sonu Etiketi
Not : Bu kelime Elektronik Terimidir.
Not : Bu sayfa üzerinde End Of File Label kelime anlamı gösterilmektedir. End Of File Label kelime anlamı nedir ? End Of File Label ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca End Of File Label kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan End Of File Label kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( End Of File Label kelime anlamı nedir ne demek ? )

" End Of File Label " kelimesine benzer sonuçlar

endam kelime anlamı nedir ne demek ? endam

eğin Letafet. İntizam ve üslub Vücudun tenasübü. Vücudun görünüşü f. Beden. Vücud Vücut, beden, boy bos Vücut, beden, boy bos

Örnek :

Yıldız'a sezdirmeden genç kızın endamına bakakaldı." A. Gündüz

endişelenmek kelime anlamı nedir ne demek ? endişelenmek

Tasalanmak, kaygılanmak Tasalanmak, kaygılanmak

Örnek :

Biz hep o haberlerin tesiriyle düşünür, endişelenir, kuşkulanır, kederlenir dururuz." Y. K. Beyatlı Endişelenmek işi

endüstriyel kelime anlamı nedir ne demek ? endüstriyel

Endüstri ile ilgili, sınai

endotermik kelime anlamı nedir ne demek ? endotermik

Isıalan

endamlı kelime anlamı nedir ne demek ? endamlı

Boylu, boyu bosu yerinde

endirekt kelime anlamı nedir ne demek ? endirekt

Doğrudan değil, dolaylı

endemik kelime anlamı nedir ne demek ? endemik

Belirli bölgeye ait canlı türleri Sadece orada yetişen Sadece bir bölgede yetişen

endeks kelime anlamı nedir ne demek ? endeks

Gösterge; fiyat, mal ve hizmetlerin değişim değerinin parasal olarak ifadesi İndeks

Endülüs kelime anlamı nedir ne demek ? Endülüs

(Mi: 7561031) Dört halife devrinden sonra kurulan Emevi devleti yıkıldıktan sonra Emevilerin Afrikadan Avrupa'ya geçip şimdiki Portekiz ve İspanya'da kurdukları İslâmi devletin bir ismidir. Bunlara Endülüs Emevileri denir. Abbasilerin katliâmından kurtulan Abdurrahman ismindeki zât Afrika yoluyla İspanyaya geçerek Emevilerin orada devamı sayılabilecek Endülüs Emevi devletini kurdu. ElDahil (muhacir) lakabiyle maruf Abdurrahmandan itibaren lll. Hişamla sona ermek üzere 16 halife gelip geçmiştir. lll. Abdu Arapların ve tüm Müslümanların Güney ispanya'da Amerika, Cadiz, Cordoba, Granada, Huelva, Jaen, Malaga ve Sevilla illerini kapsayan geniş bölgeye verdikleri ad

endişesiz kelime anlamı nedir ne demek ? endişesiz

Tasasız, kaygısız, kuşkusu olmayan, korkusuz; düşüncesiz Endişesi olmayan

endüstrileşme kelime anlamı nedir ne demek ? endüstrileşme

Endüstrileşmek işi, sanayileşme Endüstri alanında gelişmek, sanayileşmek

endeksleme kelime anlamı nedir ne demek ? endeksleme

Endekslemek işi Endekse bağlamak

endekslemek kelime anlamı nedir ne demek ? endekslemek

Endekse bağlamak Endekslemek işi

endüstriyalizm kelime anlamı nedir ne demek ? endüstriyalizm

Sanayicilik

endeksli kelime anlamı nedir ne demek ? endeksli

Endekse bağlanmış

endazeleme kelime anlamı nedir ne demek ? endazeleme

Endazelemek işi Endaze ile ölçmek

endüstride kelime anlamı nedir ne demek ? endüstride

Fr. Sanayi, imalât, sanatlar. Hammaddeyi mâmul eşya hâline getirme. Bu da ikiye ayrılır. 1 Küçük sanayi: Ev ve atölyelerde basit âlet ve makinelerle eşya imalâtıdır. 2 Büyük sanayi: Su buharı, akaryakıt, elektrik, atom enerjisi gibi büyük çapta enerji kaynaklarından faydalanılarak fabrikalarda seri hâlde ve çok miktarda yapılan imalâttır Sanayi Sanayi

Örnek :

Roman, basın endüstrisinin tüketime sürdüğü bir mal niteliğindedir." N. Cumalı

endazelemek kelime anlamı nedir ne demek ? endazelemek

Endaze ile ölçmek Endazelemek işi

endam aynası kelime anlamı nedir ne demek ? endam aynası

İnsanı boyunca gösteren ayna

endoskop kelime anlamı nedir ne demek ? endoskop

Vücut içi boşluklarını aydınlatmak ve görebilmek için kullanılan araç İnsan vücudunun herhangi bir boşluğunu, muayeneyi kolaylaştırmak için aydınlatıp görünür duruma getiren alet, andoskop

endüksiyonla kelime anlamı nedir ne demek ? endüksiyonla

Tümevarım Tüme varım

endekslenmek kelime anlamı nedir ne demek ? endekslenmek

Endekse bağlanmak Endekslenmek işi veya durumu

endogami kelime anlamı nedir ne demek ? endogami

Endogami akrabalar arasında yapılan evliliğe verilen addır iç evlenme İç evlilik

endekslenme kelime anlamı nedir ne demek ? endekslenme

Endekslenmek işi veya durumu Endekse bağlanmak

endamsız kelime anlamı nedir ne demek ? endamsız

Boyu bosu yerinde olmayan, kısa, çelimsiz

endoskopi kelime anlamı nedir ne demek ? endoskopi

İnsan vücudunda, organ veya kovuk içlerinin endoskopla muayenesi

endazeli kelime anlamı nedir ne demek ? endazeli

Mc: Hesap Tahmin, takdir Derece, mertebe Arşının bez, basma vesâire ölçmeğe mahsus küçük cinsi. (60 cm.dir) f. Ölçü, mikyas Eski bir uzunluk ölçüsü birimi Altmış santimlik bir uzunluk ölçüsü 65 cm boyunda bir uzunluk ölçüsü 65 cm boyunda bir uzunluk ölçüsü

Örnek :

Birader, bir ağızlık kullanıyor, nah, asgari bir endaze boyunda..." A. İlhan. Ölçü

Örnek :

Mürüvvete endaze olmaz." Atasözü Ölçü

enderunlu kelime anlamı nedir ne demek ? enderunlu

Enderunda eğitim görmüş olan

endokrinoloji kelime anlamı nedir ne demek ? endokrinoloji

iç salgı bezlerinin fonksiyonlarını, normal dışı çalışma sonucu oluşan hastalıklarını ve bunların tedavilerini inceleyen tıp dalı İç salgı bilimi

endişesizlik kelime anlamı nedir ne demek ? endişesizlik

Endişesiz olma durumu

endonezyalı kelime anlamı nedir ne demek ? endonezyalı

Endonezya halkından olan kimse

enderim kelime anlamı nedir ne demek ? enderim

f. Mazideki sıkıntıları hatırlama, geçmişdeki ıztırabları tahattur etme

endişelenmeyin kelime anlamı nedir ne demek ? endişelenmeyin

Endişelenmek işi Tasalanmak, kaygılanmak Tasalanmak, kaygılanmak

Örnek :

Biz hep o haberlerin tesiriyle düşünür, endişelenir, kuşkulanır, kederlenir dururuz." Y. K. Beyatlı

endonezya? kelime anlamı nedir ne demek ? endonezya?

Endonezya, Güneydoğu Asya'da yer alan dünya'nın en kalabalık Müslüman (245 Milyon)(2005 yılı sayımı) ülkesidir. Hollanda'nın geçmiş sömürgelerinden biridir. 17 Ağustos 1945 yılında bağımsızlığını kazanmıştır. 17.508 adadan oluşan ülke dünyanın en büyük takımada devletidir. Aynı zamanda ASEAN ve İKÖ üyesidir.Komşuları, Papua Yeni Gine, Doğu Timor ve Malezya'dır.Başkent Java adasındaki Jakarta şehridir

endokardit kelime anlamı nedir ne demek ? endokardit

Kalbin iç zarı iltihabı,

endişeli kelime anlamı nedir ne demek ? endişeli

Tasalı, kaygılı; kuşkulu, korkulu, Endişesi olan

Örnek :

O zamanlar ezberi tam kıvırıp kıvıramayacağımızdan endişeli, kalp çarpıntıları içinde sıranın bize gelmemesi için dua ederdik." Ç. Altan,

endokrin kelime anlamı nedir ne demek ? endokrin

İç salgı,

endoplazmik retikulum kelime anlamı nedir ne demek ? endoplazmik retikulum

Endoplazmik retikulum hücrede hücre zarı ile çekirdek arasında madde taşıyan ince kanalcıklardır.1945 yılında Porter,elektron mikroskobu ile yaptığı çalışmalarda, hücre sitoplazmasının dantel şeklinde bir ağ manzarası görünümünde olduğunu saptamıştır. Bu ağ yapı hücrenin ektoplazmasında görülmediği için Porter ve arkadaşları buna endoplazmik retikulum (plazma içi ağı) adını vermişlerdir.Yapılan daha derin çalışmalar endoplazmik retikulum'un sitoplazmada bulunan bir koful sistemi olduğu ve bu sistemin bir zarla çevrilmiş olduğu saptanmıştır. Endoplazmik ise koful sisteminin dışında yani kofullar arasında kalan alanı doldurur. Endoplazmik retikulum,golgi aygıtı ve lizozomun oluşturduğu yapıya endoplazmik vakoul sistemi adı verilir,

endike kelime anlamı nedir ne demek ? endike

(Fr. indiquer Lat. indicare) Belirtmek, işaret edilmiş, ifşa edilmiş,

End Of  Character kelime anlamı nedir ne demek ? End Of Character

- Sonu Damgası

End Of Program kelime anlamı nedir ne demek ? End Of Program

Bitirme Komutu, Program Sonu

End Of kelime anlamı nedir ne demek ? End Of

Sonu

End Of Tape Marker kelime anlamı nedir ne demek ? End Of Tape Marker

Teybin Sonu Damgası

End Of Transmission Block Character kelime anlamı nedir ne demek ? End Of Transmission Block Character

Iletim Öbeği Sonu Damgası

End To End Encryption kelime anlamı nedir ne demek ? End To End Encryption

Uçtan Uca Kriptolama

End Around Borrow kelime anlamı nedir ne demek ? End Around Borrow

Döngüsel Ödünç

End kelime anlamı nedir ne demek ? End

V.Son Ver:N.Son

End Around Carry kelime anlamı nedir ne demek ? End Around Carry

Uç Yuvarlaklaştırma Eldesi

End Item kelime anlamı nedir ne demek ? End Item

Mamül

End Mark kelime anlamı nedir ne demek ? End Mark

Son Işareti

Sayfa başına dön