Bit Mapped kelime anlamı nedir ne demek " Bit Mapped " kelime anlamı

Bit Eşlemli, Ikil Eşlemli
Not : Bu kelime Elektronik Terimidir.
Not : Bu sayfa üzerinde Bit Mapped kelime anlamı gösterilmektedir. Bit Mapped kelime anlamı nedir ? Bit Mapped ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca Bit Mapped kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan Bit Mapped kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( Bit Mapped kelime anlamı nedir ne demek ? )

" Bit Mapped " kelimesine benzer sonuçlar

bitki örtüsü kelime anlamı nedir ne demek ? bitki örtüsü

vejetasyon Bir bölgede yetişen bitkilerin topu, bitey, flora

bitik kelime anlamı nedir ne demek ? bitik

Durumu kötü, fena Yorgunluk veya hastalıktan gücü kalmamış Yapışık, dolaşık, ekli Durumu kötü, fena

Örnek :

Hoşa gitmeyen cilvelere kalkarlarsa hâlimiz bitiktir." H. Taner Yorgunluk veya hastalıktan gücü kalmamış

Örnek :

Ne bitik, ne cılız işitilmiyor bile." P. Safa

bitpazarı kelime anlamı nedir ne demek ? bitpazarı

Eski eşya pazarı Eski eşyanın alınıp satıldığı pazar

bitlenme kelime anlamı nedir ne demek ? bitlenme

Bitlenmek işi

Örnek :

Senin keyfin için bitlenmeye vaktimiz yok." Y. K. Karaosmanoğlu Bitlenmek işi Üzerinde bit üremek Üzerinde bit üremek

Örnek :

Bu kibar kıyafetli adamdan öteki bitlenenler ve dayak yiyenlerden daha çok iğrenir oldu." R. N. Güntekin Kendi bitlerini ayıklamak

bitişiklik kelime anlamı nedir ne demek ? bitişiklik

Bitişik olma durumu

bitim kelime anlamı nedir ne demek ? bitim

Bitmek işi Son, nihayet, münteha Bitme işi

bitki bilimci kelime anlamı nedir ne demek ? bitki bilimci

botanikçi Bitki bilimiyle uğraşan, bitki bilimi uzmanı, botanikçi

biteviyelik kelime anlamı nedir ne demek ? biteviyelik

Aynı biçimde sürüp gitme

bitkinlik kelime anlamı nedir ne demek ? bitkinlik

Bitkin olma durumu

bitli kelime anlamı nedir ne demek ? bitli

Cimri Üstünde bit bulunan

bitme kelime anlamı nedir ne demek ? bitme

finiş Bitmek (I, II) işi NÜBUB KES'E Çok sevmek, bayılmak, beğenmek Çok yorulmak, güçsüz kalmak, çok zayıflamak Çıkıp yetişmek Tükenmek Sona ermek

Örnek :

Kıran kırana bir güreş bitmiş, Büyük Millet Meclisi, Başkumandanlık yetkilerini Mustafa Kemal Paşaya devretmiştir." T. Buğra. Çok yorulmak, güçsüz kalmak, çok zayıflamak. Çok sevmek, bayılmak, beğenmek

Örnek :

Buğulu bir sesi var Tükenmek

Örnek :

Dün akşam param bitmişti." S. F. Abasıyanık Ben böyle sese biterim." H. Taner Bitki, tüy, diş, saç gibi şeyler çıkıp yetişmek

Örnek :

Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda?" F. R. Atay Beklenmedik zamanda ortaya çıkmak Sona ermek

bitirme kelime anlamı nedir ne demek ? bitirme

mezuniyet ikmal Bitirmek işi, itmam, mezuniyet TEBTİT RA'RAA ikmal etmek tamamlamak mezun olmak Onulmaz duruma getirmek, mahvetmek Bitmesini sağlamak, sona erdirmek, tüketmek, tamamlamak, sonuçlandırmak

Örnek :

Bu işi sonuna kadar bitirmek lazım." P. Safa Güçsüz düşürmek, bitkin duruma getirmek, yormak

Örnek :

Onu en çok bitiren Filistin, Irak cepheleri oldu." A. Gündüz Onulmaz duruma getirmek, mahvetmek

Örnek :

Yetişir koştuğum aşkın peşi sıra / Bitirdi beni bu içki, bu kumar." C. S. Tarancı Bitmesini sağlamak, sona erdirmek, tüketmek, tamamlamak, sonuçlandırmak Güçsüz düşürmek, bitkin duruma getirmek, yormak

bitaraflık kelime anlamı nedir ne demek ? bitaraflık

Yansız olma durumu, yansızca davranış Hiç bir tarafı tutmama; tarafsızlık

bitap kelime anlamı nedir ne demek ? bitap

Bitkin, yorgun Yorgun, zayıf, bitkin

bitirilmek kelime anlamı nedir ne demek ? bitirilmek

tamamlanmak Bitirme işine konu olmak Bitirilmek durumu

bitişme kelime anlamı nedir ne demek ? bitişme

ittisal Bitişmek işi, ittisal Birbirine dokunacak kadar yanaşmak

bitiştirmek kelime anlamı nedir ne demek ? bitiştirmek

Bitişmesini sağlamak Bitiştirmek işi

bitişmek kelime anlamı nedir ne demek ? bitişmek

Birbirine dokunacak kadar yanaşmak ittisal Bitişmek işi, ittisal

bitüm kelime anlamı nedir ne demek ? bitüm

yer sakızı Yerin altında bulunup sıvı ve sarımtırak veyahut katı ve kara bir durum ve renkte olan maddedir ki, asfalt yol yapılırken kullanılır Yol yapılmasında, kağıt ve çatıların su geçirmez duruma getirilmesinde kullanılan, koyu kestane renkli madde Yol kaplamasında, kâğıt ve çatıların su geçirmez duruma getirilmesinde, kömür tozundan briket yapımında vb. kullanılan, tabiî ısıda katı, yoğunluğu bire yakın, koyu kestane renginde madde Keskin bir koku, alev ve koyu duman çıkararak yanan, karbon ve hidrojen bakımından çok zengin tabiî yakıt maddelerinin genel adı, yer sakızı Keskin bir koku, alev ve koyu duman çıkartarak yanan,karbon ve hidrojen bakımından çok zengin doğal yakıt maddelerinin genel adı, yer sakızı

bitirilme kelime anlamı nedir ne demek ? bitirilme

Bitirilmek durumu tamamlanmak Bitirme işine konu olmak

bitlenmek kelime anlamı nedir ne demek ? bitlenmek

Üzerinde bit üremek Üzerinde bit üremek

Örnek :

Bu kibar kıyafetli adamdan öteki bitlenenler ve dayak yiyenlerden daha çok iğrenir oldu." R. N. Güntekin Kendi bitlerini ayıklamak Bitlenmek işi

Örnek :

Senin keyfin için bitlenmeye vaktimiz yok." Y. K. Karaosmanoğlu Bitlenmek işi

bitiriş yemi kelime anlamı nedir ne demek ? bitiriş yemi

Et üretimi için beslenen hayvanlara belirli bir devreden itibaren besi sonuna kadar yedirilen ve enerji değeri daha yüksek olan karma yem

bitkimsi kelime anlamı nedir ne demek ? bitkimsi

Bitkiye benzer, bitkiyi andırır

bitevi kelime anlamı nedir ne demek ? bitevi

Biteviye (Biteviye) t. Sürekli, durmadan Bütün yekpare

bitke kelime anlamı nedir ne demek ? bitke

Kesilen bir nesnenin ufak parçaları, cüz'leri Kesinti

bitki topluluğu kelime anlamı nedir ne demek ? bitki topluluğu

mol Benzer doğal olaylara ve yaşama koşullarına uymuş, belirli bir görünüş almış bitkilerin bir araya gelmiş durumu

bitlis köftesi kelime anlamı nedir ne demek ? bitlis köftesi

Yağsız kıyma veya pirinç ile köftelik bulgur, yağ, nar, yumurta ve baharat kullanılarak hazırlanan ceviz büyüklüğünde bir köfte türü

bitki sütü kelime anlamı nedir ne demek ? bitki sütü

Süt görünüşünde bitki öz suyu

bitiştirme kelime anlamı nedir ne demek ? bitiştirme

Bitiştirmek işi Bitişmesini sağlamak

bitümlemek kelime anlamı nedir ne demek ? bitümlemek

Belirli bir kalınlıkta bitüm ile örtmek Bitümlemek işi

bitkisel kazein kelime anlamı nedir ne demek ? bitkisel kazein

Küspe ve sıvı yağ artıklarından elde edilen azotlu madde

bitümlü kelime anlamı nedir ne demek ? bitümlü

İçinde bitüm bulunan veya bitümün bütün özelliklerini gösteren

bitişken kelime anlamı nedir ne demek ? bitişken

eklemeli bitişimli Türkçede olduğu gibi, kökleri değişmeyen ve türeme ya da çekimleri eklerle olan dil yapısına verilen ad Kelime üretim ve çekiminde ekler getirilirken kökü veya gövdesi değişikliğe uğramayan (dil), iltisakî Kelime üretim ve çekiminde ekler getirilirken kökü veya gövdesi değişikliğe uğramayan, bitişen (dil), iltisaki

bitki coğrafyası kelime anlamı nedir ne demek ? bitki coğrafyası

Yeryüzünün bitki örtüsünü ve bu örtünün çevreyle ilgisini inceleyen coğrafya bilimi, fitocoğrafya

bitkiler kelime anlamı nedir ne demek ? bitkiler

nebatat vital NEBAT Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç gibi canlıların genel adı, nebat

bitkici kelime anlamı nedir ne demek ? bitkici

Bitki yetiştiren kimse

bitki bitleri kelime anlamı nedir ne demek ? bitki bitleri

Bitkiler üzerinde yaşayan, kırmız böceği, ağaç biti, çiçek veya fidan biti gibi böceklerin ortak adı

bitirimhane kelime anlamı nedir ne demek ? bitirimhane

Kumar oynanan yer, bitirim yeri, kumarhane

bitişik çanak yapraklılar kelime anlamı nedir ne demek ? bitişik çanak yapraklılar

Çanak yaprakları birbirine bitişmiş bulunan bitkiler

bitişik taç yapraklılar kelime anlamı nedir ne demek ? bitişik taç yapraklılar

Taç yaprakları birbirleriyle yandan bitişik olan bitkiler

bitey kelime anlamı nedir ne demek ? bitey

Bir bölgede yetişen bitkilerin hepsi, bitki örtüsü Belli bir bölgede yetişen bitkilerin tümü Bitki örtüsü, flora

bitelge kelime anlamı nedir ne demek ? bitelge

Toprağın bitki yetiştirme gücü

bitişimli kelime anlamı nedir ne demek ? bitişimli

Bitişken

bitümleme kelime anlamı nedir ne demek ? bitümleme

Bitümlemek işi Belirli bir kalınlıkta bitüm ile örtmek

bitkimsi hayvanlar kelime anlamı nedir ne demek ? bitkimsi hayvanlar

Mercan, sünger gibi bitki görünümünde olan hayvanlar

bitkileşmek kelime anlamı nedir ne demek ? bitkileşmek

Bitki durumuna gelmek Bitkileşmek işi veya durumu

bitler kelime anlamı nedir ne demek ? bitler

Kanatlılar alt sınıfına giren, ağız yapıları sokup emmeye elverişli, memelilerde yaşayan ve kanla beslenen bir böcek takımı Yarım kanatlılar alt takımına giren, insan ve memeli hayvanların vücudunda asalak olarak yaşayan böcek, kehle (Pediculus) (E) Bir gece yiyecek yemek KEHL HÜRİ' TASRAH kehle filo ufaklık Kut. Gıda Nebat Dijital görüntünün temel birimi iletilebilen bilginin en küçük miktarı Macar askeri Memelilerde asalak olarak yaşayan ufak bir böcek

bitirme fiili kelime anlamı nedir ne demek ? bitirme fiili

Etmiş biçimindeki sıfatfiille ve olmak yardımcısıyla yapılan ve fiilin, yardımcı fiilin işaret ettiği zamandan önce olup bittiğini anlatan birleşik fiil

bitkicilik kelime anlamı nedir ne demek ? bitkicilik

Bitki yetiştirme işi

bitkisellik kelime anlamı nedir ne demek ? bitkisellik

Bitki ile ilgili, bitki cinsinden olan; bitkiden elde edilen, nebatî Bitki ile ilgili, bitki cinsinden olan, bitkiden elde edilen, nebati

Sayfa başına dön