Dağ kelime anlamı nedir ne demek " dağ " kelime anlamı

Kelime Dili : Türkçe
CEBEL, NAIT, SÜDD, TUR, kuh, Büyük üzüntü, acı, Kızgın bir demirle vurulan damga, nişan. İyileştirmek için vücudun hastalıklı bölümünde kızgın bir araçla yapılan yanık, Büyük üzüntü, acı

Örnek :

Dağda bağın var, yüreğinde dağın var." Atasözü, Kızgın bir demirle vurulan damga, nişan, İyileştirmek için vücudun hastalıklı bölümünde kızgın bir araçla yapılan yanık, Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümlerine verilen ad,
Not : Bu sayfa üzerinde dağ kelime anlamı gösterilmektedir. dağ kelime anlamı nedir ? dağ ne demek ? Sözlük anlamı nedir ? gibi sorulara bu sayfa üzerinden cevap bulabilirsiniz. Ayrıca dağ kelimesi ingilizce almanca çevirisi ve anlamı bu sayfa üzerinde gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan dağ kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz. ( dağ kelime anlamı nedir ne demek ? )

" dağ " eş anlamları

  • dağ
  • nişan
  • acı

" dağ " kelimesine benzer sonuçlar

dağıtma kelime anlamı nedir ne demek ? dağıtma

TEVZİ tefviz BAHSERE Dağıtmak işi, tevzi etme (Mecaz) Ne yaptığını bilmeyecek kadar içip kendinden geçmek FİDA FEŞG TEBTİT saçıştırmak NEKS ŞA'VA' TEMZİG Etkisini, gücünü azaltmak, gidermek Güçlü bir vuruşla büyük bir zarara yol açmak Bir şeyin veya bir yerin düzenini bozmak Belli bir orana göre bölüştürmek, pay etmek, tevzi etmek

Örnek :

Muhacir kümeleri arasında ekmek dağıtmakla uğraşan yaşlıca bir adama seslendi." P. Safa Toplu durumda bulunan kimse veya şeyleri birbirinden uzaklaştırmak veya ayırmak

Örnek :

Düşman ordusunu çil yavrusu gibi dağıtırlardı." Y. K. Beyatlı Bir topluluğun varlığına son vermek, feshetmek Kurulu bir düzeni bozmak Belli bir orana göre bölüştürmek, pay etmek, tevzi etmek Toplu durumda bulunan kimse veya şeyleri birbirinden uzaklaştırmak veya ayırmak Etkisini, gücünü azaltmak, gidermek. İletmek, ulaştırmak

Örnek :

Selamlar dağıtarak telaşsız ve yorgun bana doğru yürüyordu." R. H. Karay İletmek, ulaştırmak

dağ evi kelime anlamı nedir ne demek ? dağ evi

kelif Şehirlerin kirli havasından uzaklaşmak, tabiat varlıklarından ve güzelliklerinden yararlanmak için dağlık bölgelerde yapılmış ev

dağıtılmak kelime anlamı nedir ne demek ? dağıtılmak

Dağıtma işi yapılmak, tevzi edilmek Dağıtma işi yapılmak, tevzi edilmek

Örnek :

Dışarıda, bahçede, meydanda bekleyen mektep çocuklarına birer külah şeker dağıtıldı." Y. K. Beyatlı Dağıtılmak işi

Dağıstan kelime anlamı nedir ne demek ? Dağıstan

Rusya'da özerk bir cumhuriyet f. Dağlık yer Kafkasya'nın kuzeydoğusunda ve Hazer Denizi'nin batı kıyılarında bulunan bir bölgedir ki, eskiden buraya Albanya denirdi

dağlama kelime anlamı nedir ne demek ? dağlama

VESM Dağlamak işi SEVM TESVİM Yakmak Kızgın bir demirle hayvan derisine damga vurmak Akan kanı dindirmek veya hasta bölümleri ortadan kaldırmak için vücudun bir yerini kızdırılmış bir metal araçla yakmak Acısı yüreğine işlemek

dağ ispinozu kelime anlamı nedir ne demek ? dağ ispinozu

Sırtı kara benekli, karnı beyaz, erkeğinin gerdanı portakal renginde, ağaçlık yerlerde yaşayan ispinozgillerden bir kuş

dağınıklık kelime anlamı nedir ne demek ? dağınıklık

Dağınık olma durumu

dağcılık kelime anlamı nedir ne demek ? dağcılık

alpinizm Dağa tırmanma sporu, alpinizm

dağıtım kelime anlamı nedir ne demek ? dağıtım

tevzi Bir merkezden çeşitli yerlere göndermek işi Bir merkezden çeşitli yerlere gönderme işi Dağıtma işi, tevzi

dağıtılma kelime anlamı nedir ne demek ? dağıtılma

Dağıtılmak işi Dağıtma işi yapılmak, tevzi edilmek Dağıtma işi yapılmak, tevzi edilmek

Örnek :

Dışarıda, bahçede, meydanda bekleyen mektep çocuklarına birer külah şeker dağıtıldı." Y. K. Beyatlı

dağ adamı kelime anlamı nedir ne demek ? dağ adamı

Kaba saba, görgüsüz kimse, dağdan inme

dağ sıçanı kelime anlamı nedir ne demek ? dağ sıçanı

Kemiriciler takımının sincapgiller familyasından, postu beğenilen bir memeli türü (Marmota marmota)

dağ koyunu kelime anlamı nedir ne demek ? dağ koyunu

Yabanî koyun

dağ eteği kelime anlamı nedir ne demek ? dağ eteği

MESFUH HADÎD RAG Dağ yamacının alt bölümü

dağılma kelime anlamı nedir ne demek ? dağılma

TELAŞİ TASADDU' infisah Sınırlı bölgelere toplanmış birlik, gereç ve kuruluşların düşman saldırısına karşı daha iyi korunmalarını sağlamak amacıyla birbirlerinden uzaklaştırılmaları Bir hedefe aynı silahla atılan mermilerin, barut haklarının ve başka şartların değişmesi yüzünden ayrı ayrı noktalara vurması Dağılmak işi Dağılmak işi

Örnek :

Fatoş'un içeri girmesiyle sabahtan beri esen kederli havanın dağılması bir oldu." S. F. Abasıyanık TAHSİM TA'DİYE TENAŞÜR İMMİSAR inhilal etmek infisah etmek Yavaş yavaş kaybolmak, yok olmak Toplu durumda iken ayrılıp birbirinden uzaklaşmak Parçalanarak yayılmak, ufalanmak

Örnek :

Kentin eski merkezindeki evler kendiliğinden yıkılıyor, bahçe duvarları dökülüp dağılıyordu." A. Kutlu Değer ve birimler belli etkenlerle, oranlı olarak bölünmek Toplu durumda iken ayrılıp birbirinden uzaklaşmak

Örnek :

Yolcular artık yavaş yavaş dağılıyorlardı." H. Taner Karışık duruma gelmek, düzeni bozulmak

Örnek :

Siyah saçları hare hare suyun yüzüne dağıldı." C. Uçuk Birliği, beraberliği bozulmak Parçalanarak yayılmak, ufalanmak Yavaş yavaş kaybolmak, yok olmak

Örnek :

Ona ne zaman rastlasanız, içiniz açılır, efkârınız dağılır." H. Taner Bir topluluğun, kuruluşun varlığı son bulmak, fesholunmak, münfesih olmak Karışık duruma gelmek, düzeni bozulmak

dağ keçisi kelime anlamı nedir ne demek ? dağ keçisi

yağmurca elik aygırag Boynuzlugiller familyasından, ufak sürüler hâlinde yaşayan, çok çevik bir antilop türü, elik (Rupicapra tragus)

dağ kırlangıcı kelime anlamı nedir ne demek ? dağ kırlangıcı

vatvat UVVAR Çobanaldatan, keçisağan

dağ aslanı kelime anlamı nedir ne demek ? dağ aslanı

Puma, Yeni Dünya aslanı

dağılış kelime anlamı nedir ne demek ? dağılış

çözülüş Yıkılış, çöküş Dağılma işi veya biçimi, çözülme

dağıtımcılık kelime anlamı nedir ne demek ? dağıtımcılık

Dağıtımcının işi, distribütörlük

dağıtımcının kelime anlamı nedir ne demek ? dağıtımcının

Dağıtım işiyle uğraşan kimse veya kuruluş

dağıtıcılık kelime anlamı nedir ne demek ? dağıtıcılık

Dağıtma işi

dağ iklimi kelime anlamı nedir ne demek ? dağ iklimi

Sert, kuru ve soğuk havanın hâkim olduğu iklim türü

dağlağı kelime anlamı nedir ne demek ? dağlağı

Dağlama aracı

dağlatmak kelime anlamı nedir ne demek ? dağlatmak

Dağlama işini yaptırmak Dağlatmak işi

dağdan kelime anlamı nedir ne demek ? dağdan

ısırgan otu

dağ çamı kelime anlamı nedir ne demek ? dağ çamı

Dağda yetişen çam türü

dağdağasız kelime anlamı nedir ne demek ? dağdağasız

Gürültüsüz, patırtısız, sessiz ve sakin (yer veya ortam)

dağar kelime anlamı nedir ne demek ? dağar

Dağarcık, torba Deriden yapılmış torba Ağır yayvan toprak kap Ağzıyayvan, dibi dar toprak kap Dağarcık Ağzı yayvan toprak kap Ağzı yayvan, dibi dar toprak kap

dağ otlağı kelime anlamı nedir ne demek ? dağ otlağı

Dağ merası

dağlanış kelime anlamı nedir ne demek ? dağlanış

Dağlanma işi veya biçimi

dağıtık kelime anlamı nedir ne demek ? dağıtık

Kendinden geçmiş, sarhoş

dağ topu kelime anlamı nedir ne demek ? dağ topu

Katır sırtında taşınan küçük top

dağlanma kelime anlamı nedir ne demek ? dağlanma

Dağlanmak işi Dağlama işine konu olmak

dağ çayı kelime anlamı nedir ne demek ? dağ çayı

Ada çayı

dağ eriği kelime anlamı nedir ne demek ? dağ eriği

Yabanî erik

dağıntı kelime anlamı nedir ne demek ? dağıntı

Karışık, gelişigüzel atılmış öteberi

dağ elması kelime anlamı nedir ne demek ? dağ elması

Yabanî elma

dağ armudu kelime anlamı nedir ne demek ? dağ armudu

Yabanî armut, ahlat

dağdağalı kelime anlamı nedir ne demek ? dağdağalı

Gürültülü patırtılı

dağ merası kelime anlamı nedir ne demek ? dağ merası

dağ otlağı Dağlar arasında hayvan otlatmaya elverişli bölge, dağ otlağı

dağ servisi kelime anlamı nedir ne demek ? dağ servisi

sedir arar bakınız: sedir

dağınıkça kelime anlamı nedir ne demek ? dağınıkça

Biraz dağılmış, dağınık gibi

dağlatma kelime anlamı nedir ne demek ? dağlatma

Dağlatmak işi Dağlama işini yaptırmak

dağ serçesi kelime anlamı nedir ne demek ? dağ serçesi

Serçegillerden, orman ve bahçelerde yaşayan sırtı kahverengi, karnı kül rengi ve beyaz olan bir tür serçe, ağaç servisi (Passer montanus)

dağ oluşu kelime anlamı nedir ne demek ? dağ oluşu

orojeni Yer kabuğunun belli yerlerinde kıvrılma, kırılma ve yükselme olayları sonucu dağların oluşunu inceleyen bilim kolu, orojeni

dağlayış kelime anlamı nedir ne demek ? dağlayış

Dağlama işi veya biçimi

dağlar kelime anlamı nedir ne demek ? dağlar

EVZAR cibâl NAIT SÜDD kuh CEBEL TUR Büyük üzüntü, acı

Örnek :

Dağda bağın var, yüreğinde dağın var." Atasözü Kızgın bir demirle vurulan damga, nişan. İyileştirmek için vücudun hastalıklı bölümünde kızgın bir araçla yapılan yanık Büyük üzüntü, acı Kızgın bir demirle vurulan damga, nişan Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümlerine verilen ad İyileştirmek için vücudun hastalıklı bölümünde kızgın bir araçla yapılan yanık

daği kelime anlamı nedir ne demek ? daği

Kırsal yörelerde söylenen bir türkü makamı Dağlık bölgelerde söylenen türkülerin makamı

dağılıp kelime anlamı nedir ne demek ? dağılıp

TAHSİM TA'DİYE TENAŞÜR İMMİSAR inhilal etmek infisah etmek Yavaş yavaş kaybolmak, yok olmak Toplu durumda iken ayrılıp birbirinden uzaklaşmak Parçalanarak yayılmak, ufalanmak

Örnek :

Kentin eski merkezindeki evler kendiliğinden yıkılıyor, bahçe duvarları dökülüp dağılıyordu." A. Kutlu Değer ve birimler belli etkenlerle, oranlı olarak bölünmek Toplu durumda iken ayrılıp birbirinden uzaklaşmak

Örnek :

Yolcular artık yavaş yavaş dağılıyorlardı." H. Taner Karışık duruma gelmek, düzeni bozulmak

Örnek :

Siyah saçları hare hare suyun yüzüne dağıldı." C. Uçuk Birliği, beraberliği bozulmak Parçalanarak yayılmak, ufalanmak Yavaş yavaş kaybolmak, yok olmak

Örnek :

Ona ne zaman rastlasanız, içiniz açılır, efkârınız dağılır." H. Taner Bir topluluğun, kuruluşun varlığı son bulmak, fesholunmak, münfesih olmak Karışık duruma gelmek, düzeni bozulmak TELAŞİ TASADDU' infisah Sınırlı bölgelere toplanmış birlik, gereç ve kuruluşların düşman saldırısına karşı daha iyi korunmalarını sağlamak amacıyla birbirlerinden uzaklaştırılmaları Bir hedefe aynı silahla atılan mermilerin, barut haklarının ve başka şartların değişmesi yüzünden ayrı ayrı noktalara vurması Dağılmak işi Dağılmak işi

Örnek :

Fatoş'un içeri girmesiyle sabahtan beri esen kederli havanın dağılması bir oldu." S. F. Abasıyanık

" dağ " kelimesi içeren ata sözleri

Adam adama gerek olmasa her biri bir dağ basında olurdu. Ata Sözü Adam adama gerek olmasa her biri bir dağ basında olurdu.

Dnsanlar bütün gereksemelerini tek baslarına sağlayamazlar. Bunun için toplu yasamak ve birbirlerine yardım etmek zorundadırlar.

Ahlatın (armudun) iyisini (dağda) ayılar yer. Ata Sözü Ahlatın (armudun) iyisini (dağda) ayılar yer.

Güzel seyler, çok kez, ona layık olmayan kimselerin eline geçer.

Akçanın iyisi kesede duran, bahçanın iyisi eve yakın olan. Ata Sözü Akçanın iyisi kesede duran, bahçanın iyisi eve yakın olan.

Para, suraya buraya dağıtılmayıp kesede bulunursa ivedi durumlarda gereken nesneler hemen alınabilir. Bahçe eve yakın olursa, bakımı, korunması ve hemen yararlanılması kolay olur.

Alçak yerde tepecik kendisini dağ sanır. (Alçak yerin tepeciği dağ görünür). Ata Sözü Alçak yerde tepecik kendisini dağ sanır. (Alçak yerin tepeciği dağ görünür).

Bilgili kimselerin bulunmadığı bir toplulukta az bilgili kisi dahilik taslar.

Alçak yerin tepeciği dağ görünür. Ata Sözü Alçak yerin tepeciği dağ görünür.

Bkz. Alçak yerde tepecik...

Allah dağına göre kar verir (verir kısı). Ata Sözü Allah dağına göre kar verir (verir kısı).

Tanrı herkese dayanabileceği ölçüde yük, sıkıntı verir.

Analık usta, yumağı ufak yapar; çocuklar usta, ekmeği çifte kapar. Ata Sözü Analık usta, yumağı ufak yapar; çocuklar usta, ekmeği çifte kapar.

Bir nesneyi paylastıran kisi, esitlik ilkesini gözetmekle birlikte, payları beklenenden daha küçük ölçüde dağıtmaya kalkarsa, paydan yararlanacak olanlar, yine esit olarak daha çok pay alma yolunu bulurlar.

Arı gibi eri olanın dağ kadar yeri olur. Ata Sözü Arı gibi eri olanın dağ kadar yeri olur.

Çalıskan, kisileri olan aile ve toplumlar, her yerde bol kazanç bulurlar; bütün dünyayı kendi malları sayarlar. Krs. Er olan ekmeğini tastan çıkarır.

Bakarsan at, bakmazsan mat. Ata Sözü Bakarsan at, bakmazsan mat.

Bkz. Bakarsan bağ, bakmazsan dağ.

Bakarsan bağ, bakmazsan dağ (olur). Ata Sözü Bakarsan bağ, bakmazsan dağ (olur).

Bakılıp onarılan seyler yararlanılacak duruma gelir. Bakımsız bırakılan seyler ise yaramaktan kalır. Krs. Bağa bak...

Bal tutan parmağını yalar. Ata Sözü Bal tutan parmağını yalar.

Baskalarına güzel seyler dağıtmakla görevli olan kimse, dağıttığından az çok kendisi de yararlanır. Krs. Harman döven öküzün ağzı bağlanmaz.

Dağ adamı, hasta eder sağ adamı. Ata Sözü Dağ adamı, hasta eder sağ adamı.

Görgüsüz kisiye haber anlatmak çok güçtür.

Dağ basına harman yapma, savurursun yel için, sel önüne değirmen yapma, öğütürsün Ata Sözü Dağ basına harman yapma, savurursun yel için, sel önüne değirmen yapma, öğütürsün

sel için. Yapacağın iyi bir isi, kimi etkenlerle ziyan olacak kadar, sonunu hesaplamadan yapma.

Dağ basına kıs gelir, insanın basına is gelir. Ata Sözü Dağ basına kıs gelir, insanın basına is gelir.

Dağ basında kısın nasıl fırtına eksik olmazsa kisinin yasamında da yıpratıcı olaylar öylece eksik olmaz.

Dağ basından duman eksik olmaz. Ata Sözü Dağ basından duman eksik olmaz.

Büyük adamların, büyük is yapanların her zaman üzüntüleri, sıkıntıları vardır.

Dağda bağın var, yüreğinde dağın var. (Her kimin bağı var, yüreğinde dağı var). (Kimin Ata Sözü Dağda bağın var, yüreğinde dağın var. (Her kimin bağı var, yüreğinde dağı var). (Kimin

ki bağı var, yüreğinde dağı var).

Dağda gez; belde gez insafı elden bırakma. Ata Sözü Dağda gez; belde gez insafı elden bırakma.

Eskıya dahi olsan insaflı ol. Krs. Dslamın sartı bes, altıncısı insaf demisler.

Dağ dağa kavusmaz, insan insana kavusur. Ata Sözü Dağ dağa kavusmaz, insan insana kavusur.

Dnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Dostlar, tanıslar birbirlerinden ne denli uzak düsmüs olurlarsa olsunlar ve bulusmaları ne denli güçlesmis bulunursa bulunsun, günün birinde kavusabilirler.

Dağ dağ (das tas) üstüne olur, ev ev üstüne olmaz. Ata Sözü Dağ dağ (das tas) üstüne olur, ev ev üstüne olmaz.

Bir dağı kaldırıp öteki dağın üstüne koyabilir misiniz? Buna çare bulunacağı düsünülebilir de bir ev halkının bütün ağırlığıyla baska bir aileye yük olarak uzun süre yasayabileceği düsünülemez. Bu ailenin bütçesi böyle bir ağırlığı tasıyamayacağı gibi, iki aile arasında çesit çesit anlasmazlıklar çıkar. Krs. El el üstünde olur...

Dağdaki kekliğin bini bir paraya. Ata Sözü Dağdaki kekliğin bini bir paraya.

Ele geçmeyen, yararlanılamayan güzel seyin hiç değeri yoktur. Krs. Denizdeki balığın...

Sayfa başına dön