Atasözü Anlamı Nedir ? ve Atasözü Açıklaması

Ağaca dayanma kurur (çürür), adama (insana) dayanma ölür.
Anlamı : Hiçbir destek sürekli olmaz. Bunun için insan yapacağı iste baskalarının desteklemesine güvenmemeli, yalnız kendi gücüne dayanmalıdır.
Not : Bu sayfa üzerinde Ağaca dayanma kurur (çürür), adama (insana) dayanma ölür. atasözü anlamı ve açıklaması gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan Ağaca dayanma kurur (çürür), adama (insana) dayanma ölür. ata sözü ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz.

Atasözü içinde geçen bazı kelimlerin anlamları

adama kelime anlamı nedir ne demek ? adama

Adamak işi nezretmek Zaman ayırmak, tahsis etmek Herhangi bir şey uğruna kendini feda etmek, ant niteliğinde söz vermek Zaman ayırmak, tahsis etmek

Örnek :

Olumlu, verimli bir işe adayacağı zamanını, abur cubur işlere harcamak ağırlarına gider." H. Taner Bir dileğin gerçekleşmesi amacıyla kutsal bir güce yönelik bir niyette bulunmak, nezretmek Kutsal saydığı bir şey uğruna kendini feda etmek, ant niteliğinde söz vermek

Örnek :

Adamak kolay, ödemek güçtür." Atasözü Bir dileğin gerçekleşmesi amacıyla kurban kesip yoksullara dağıtmak veya kutsal bir güce yönelik bir niyette bulunmak, nezretmek

bunun kelime anlamı nedir ne demek ? bunun

Bu zamirinin tamlayan durum eki almış biçimi

dayanma kelime anlamı nedir ne demek ? dayanma

Dayanmak işi irtifak Güç bir duruma katlanmak, çekmek, sabretmek, tahammül etmek

Örnek :

Aradan biraz daha geçince kumandan dayanamadı, söze başladı." M. Ş. Esendal yaslanmak gitmek İSTİNAD ETME TEZELLUK TEVEKKÜ' ASYAR Bir şeyin üzerinde kurulmuş olmak, istinat etmek Güç bir duruma katlanmak, çekmek, sabretmek, tahammül etmek Tutunmak, karşı durmak, karşı koymak, mukavemet etmek Sonunda birinin veya bir şeyin üzerinde kalmak Bütün gücünü kullanarak bir işi yapmak Varmak, ulaşmak Bir yere yaslanmak, kendini dayamak Birine, bir şeye güvenmek, istinat etmek

Örnek :

Laikliği korumak için kanun kuvvetine mi, eğitim ve telkin kuvvetine mi dayanmalıyız?" F. R. Atay Tutunmak, karşı durmak, karşı koymak, mukavemet etmek

Örnek :

Merkezde Akhisar'ın, Bergama'nın da henüz dayandığını öğrendiler." N. Cumalı Zarar görmemek, varlığını korumak, hasar görmemek Kullanılışı uzun sürmek, dayanıklı olmak Bir yere yaslanmak, kendini dayamak

Örnek :

Odalardan birinde köşeye dayanmış bir adam, sanki sızmış gibi görünüyor." M. Ş. Esendal Bir şeyin üzerinde kurulmuş olmak Varmak, ulaşmak

Örnek :

Bu haber ortalığa yayılır yayılmaz banknotlarını kapan bankaya dayanıyor." Y. Z. Ortaç Yetişmek, yeter olmak Hız vermek Bir iş sonunda birinin veya bir şeyin üzerinde kalmak Bütün gücünü kullanarak bir işi yapmak

Örnek :

İki genç, kırarcasına küreklere dayandılar." Halikarnas Balıkçısı Birinden, bir şeyden güç almak, güvenmek; istinat etmek

destek kelime anlamı nedir ne demek ? destek

Küçük el, f. Bir şeyin yıkılıp devrilmemesi için, o şeye vurulan payanda, dayanak, Yün ve pamuk gibi şeyleri eğirmeye yarıyan âlet, MESNED, AZD, modiyon, Yardımcı, Üzerine bir şey oturtmaya, tutturmaya, koymaya yarar araç, hamil, Dayanak, dayak, Bir vektörü taşıyan sonsuz doğru, Yardımcı

Örnek :

Kızardı, söylenirdi ama gene de tek desteği oydu hayatta." O. Hançerlioğlu, Dayanak, dayak. Üzerine bir şey oturtmaya, tutturmaya, koymaya yarar araç, hamil, Bir birlik için sağlanan yardım veya koruma,

hiçbir kelime anlamı nedir ne demek ? hiçbir

Bir isimden önce getirilerek o ismin bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatır Bir isimden önce getirilerek o ismin bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatır

Örnek :

Nevin hiçbir insana kin, hiçbir insana tiksinti duymamıştı." S. F. Abasıyanık

için kelime anlamı nedir ne demek ? için

Amaciyla, maksadiyla // Sebep ve sonuç belirtir // -dan / -den dolayi, ... -dan / -den ötürü // Özgü, ayrilmiş // Düşüncesince, kendince, göre // Hakkinda // Oranla, göz önünde tutulursa // Karşiliginda, karşilik olarak // Ugruna, yoluna // Süre belirtir // Ant deyimleri yapar

iste kelime anlamı nedir ne demek ? iste

becü

kendi kelime anlamı nedir ne demek ? kendi

Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirtir

Örnek :

Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar." B. Felek. "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılır, Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatır, İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarar

Örnek :

Kendi ülkemizde kendimizi yok edeceklerdi." R. E. Ünaydın, Kişisel

Örnek :

Bizim için ölüm, yani kendi dünyamızın ölümü kâinatın en mühim hadisesidir." A. Ş. Hisar, İyelik eki almış bulunan isimlerden önce eksiz olarak iyelik düşüncesini pekiştirir, kişisel, "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılır, Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirtir, İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarar,

olmaz kelime anlamı nedir ne demek ? olmaz

İmkânsız, gerçekleşemez, Yapılamayacak iş, tutum veya davranış, Yapılamayacak iş, tutum veya davranış

Örnek :

Onun o gözüpekliği, onurla ölümü göze alışıdır ki, Atatürk'e olmazları oldurtmak gücünü vermiştir." H. Taner,

ölür kelime anlamı nedir ne demek ? ölür

Olabilir // Peki // Geniş zamanin üçüncü tekil kişisi // Onay, tasdik, yapabilme izni

sürekli kelime anlamı nedir ne demek ? sürekli

ruzuşeb, Uzun süreli olarak, daima, Uzun süreli olarak, daima. Ötümlü, Kesintisiz olarak süren, devamlı,

yalnız kelime anlamı nedir ne demek ? yalnız

Yanında başkaları olmayarak, Sadece, salt, Toplumsal ilişkilerden yoksun veya yoksun bırakılan kişi, Ama, şu kadar ki, ancak, fakat, Yanında başkaları olmayarak

Örnek :

Ömrümde şehir içinde bile yalnız dolaşmaya alışmamış bir adam için bir genç kızın tek başına Avrupa seyahatine çıkışı akıl durdurucu bir şeydi." Y. K. Karaosmanoğlu, Sadece, salt

Örnek :

Kendisini yalnız Bombay'a kadar götürecek tren parası vardı." F. R. Atay, Yanında başkaları bulunmayan,

Sayfa başına dön