Atasözü Anlamı Nedir ? ve Atasözü Açıklaması

Son gülen iyi güler.
Anlamı : Bir konunun üzülecek ve sevinilecek evreleri sona erdiği zaman sevinilecek durum ağır basmıssa eski tasalar unutulur, hep sevinilir.
Not : Bu sayfa üzerinde Son gülen iyi güler. atasözü anlamı ve açıklaması gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan Son gülen iyi güler. ata sözü ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz.

Atasözü içinde geçen bazı kelimlerin anlamları

ağır kelime anlamı nedir ne demek ? ağır

VAHİM kilolu sakil okkalı köm Dokunaklı, insanın gücüne giden, kırıcı Tehlikeli, korkulu, vahim Çapı, boyutları büyük Yavaş Çetin, güç Yoğun Kısık, alçak Değeri çok olan, gösterişli Keskin, boğucu (koku) Ağırbaşlı, ciddi Ağır sıklet Dokunaklı, insanın gücüne giden, kırıcı

Örnek :

Kızmıştım, Keziban'a söylenecek şöyle ağır bir söz arıyordum." N. Ataç Yavaş

Örnek :

Cüneyt Bey sözlerini tartıyormuş gibi ağır söylüyordu." E. İ. Benice Sıkıntı veren, bunaltıcı Tehlikeli, korkulu, vahim

Örnek :

Viyana Üniversitesinde hocalığım sırasında amirim olan profesör ağır hasta idi." H. Taner Davranışları yavaş olan Değeri çok olan, gösterişli

Örnek :

Ağır kıyafeti ile muhite uymayan Canan'ın yanında, ne kadar rahat ve sadeydi." M. C. Kuntay. Çapı, boyutları büyük. Çetin, güç

Örnek :

Denizcilik tarihinin en ağır sorumluluklarından birini üzerine alıyordu." F. F. Tülbentçi Ağırbaşlı, ciddi

Örnek :

Bu, on dokuz yaşında ufak tefek bir kızdı Fakat otuz yaşındaki bir insandan daha ağırdı." H. E. Adıvar Kısık, alçak

Örnek :

Ağaya pek duyurmak istemeyen ağır bir sesle kulağıma eğildi." O. C. Kaygılı Güç işiten, sağır Uyanılması güç, derin (uyku) Yoğun

Örnek :

Evin sofasına girer girmez kendisini ağır bir duman karşıladı." A. Sayar Keskin, boğucu (koku)

Örnek :

Bu koku, en hafif rüzgârla burnu kuvvetli bir adama uzaktan kendini hissettirecek kadar ağırdır." F. R. Atay Sindirimi güç (yiyecek) Tartıda çok çeken, hafif karşıtı

bir kelime anlamı nedir ne demek ? bir

Sadece, 1, Ancak, yalnız, Bu sayıyı gösteren rakam 1, I, Tek, Beraber, Bir kez, Başına geldiği kelimelere kuvvet, istek veya kesin olmayan anlamlar katar, Bu sayı kadar olan, Bu sayıyı gösteren 1, I rakamlarının adı, Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösterir, Eş, aynı, bir boyda, Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer, Ortaklaşa olan, müşterek, Sayıların ilki, Ondalık sayı sistemine göre yazılan bir tam sayıda sağdan sola doğru ilk sayının bulunduğu basamak,

durum kelime anlamı nedir ne demek ? durum

Bir zaman kesiti içinde bir şeyi belirleyen şartlarin hepsi, vaziyet, hal, keyfiyet, mevki, pozisyon // Duruş biçimi, konum // Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri // Isim soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hal

eski kelime anlamı nedir ne demek ? eski

Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan // Çok kullanmaktan yipranmiş, harap olmuş // Bir önceki, sabık // Geçerli olmayan // Herhangi bir meslekte uzun süreden beri çalışmış olan // Geçmiş çağlardaki // (tamlanan olarak kullanilinca alayli olarak) Herhangi bir görevden düştügü veya durumunu yitirdigi için bir kimsenin eski sayginliginin kalmadigini bildirir // Mesleginde uzmanlaşmiş, tecrübesi olan // Geçmiş dönemlerde yaşayan (kimse)

hep kelime anlamı nedir ne demek ? hep

Halkın Emek Partisi Metin Eloğlu'nun bir şiir kitabı Bir şeyi oluşturan parçaların bütününü anlatır Sürekli olarak, her zaman, daima Hiçbiri dışta tutulmamak veya eksik olmamak üzere, bütün, tüm olarak

iyi kelime anlamı nedir ne demek ? iyi

Yeterli, yetecek miktarda olan, Bol, yararlı, kazançlı, İstenilen, beğenilen, yerinde, yararlı, uygun bir biçimde, istenilen nitelikleri taşıyan, bih, İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı

Örnek :

Bir aralık iyi fal bildiğimi haremde duyurdum." F. R. Atay, İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı, Bol, yararlı, kazançlı. Çok, Uğurlu, hayırlı, iyilik getiren, Esen, sağlıklı, Yeterli, yetecek miktarda olan

Örnek :

Annemin simasını şimdi iyi hatırlayamıyorum." Y. K. Beyatlı. İstenilen, beğenilen, yerinde, yararlı, uygun bir biçimde

Örnek :

Bunun çocukları iyi çıktıkları için, ölünceya kadar babalarına bakmışlar." M. Ş. Esendal, Yerinde, uygun, BONUS,

son kelime anlamı nedir ne demek ? son

nihayet münteha Levent Kırca'nın yönettiği bir film En son, bitiş nihayet Olanca Plasenta ahir Olum Ses gürlüğü birimi Etene, eş, döl eşi, meşime, plasenta Bir şeyin en arkadan gelen bölümü, bitimi, nihayet Artık ondan ötesi veya başkası olmayan

Örnek :

Son altı karıncayı Kadırga meydanında birkaç yıl evvel görmüştüm." H. A. Yücel En arkada bulunan Etene Olum. Olanca

Örnek :

Son kuvvetiyle: Ya Ali! diye bağırdı Artık ondan ötesi veya başkası olmayan Şimdiki zamana en yakın zamandan beri olan veya bu zamanda yapılmış, olmuş olan, ilk karşıtı " M Şimdiki zamana en yakın zamandan beri olan veya bu zamanda yapılmış, olmuş olan, ilk karşıtı

Örnek :

Gündüzün son ışıklarıyla beraber sanki odadan eşya da çekiliyordu." P. Safa

sona kelime anlamı nedir ne demek ? sona

Suna, dişi ördek

ve kelime anlamı nedir ne demek ? ve

Gr: "Dahi, de, hem, ile, berâber" mânâlarına bağlama edâtı İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatır Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu. İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatır

Örnek :

Galiba bir vehme kapılıyorum ve galiba bir hastalık beynimi kemiriyor." A. Gündüz

Zaman kelime anlamı nedir ne demek ? Zaman

Tazmin, Tazminât, Verilen Zarari Tazmin Etme, Ödeme.

Sayfa başına dön