Atasözü Anlamı Nedir ? ve Atasözü Açıklaması

Ne verirsen elinle, o gider seninle.
Anlamı : Bu dünyada yoksullara ve hayır islerine yardım edersen öbür dünyada karsılığını görürsün.
Not : Bu sayfa üzerinde Ne verirsen elinle, o gider seninle. atasözü anlamı ve açıklaması gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan Ne verirsen elinle, o gider seninle. ata sözü ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz.

Atasözü içinde geçen bazı kelimlerin anlamları

bu kelime anlamı nedir ne demek ? bu

(Y) f. Koku, râyiha, Koku, En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılır (Çekim sırasında bunu, buna, bunda, bundan, biçimlerine girer. Çokluk biçimi bunlar), Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösterir,

dünyada kelime anlamı nedir ne demek ? dünyada

(olumsuz eylemlerle) (.-.) hiçbir zaman, hiçbir biçimde, °asla.

gider kelime anlamı nedir ne demek ? gider

Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf, Binalarda ortak kullanımla ilgili atık suların merkezî kanalizasyona iletilmesini sağlayan boru hattı, Gelecekte sağlanacak değerler karşılığı yapılan harcamalar, Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf

Örnek :

Böylece temizleyici giderlerinden tasarruf ettiklerini sanırım." H. Taner,

Hayır kelime anlamı nedir ne demek ? Hayır

Hayır: Kendisinde Yarar, Fazilet, Adalet, Bereket Bulunan Şey. Şerrin Zıddı. Kendisinden Fayda Sağlanan, Mal. Beğenilen, Gönlün Eğilim Gösterdiği Şey. (Ilim, Akıl, Iyilik Gibi.) Kur'an'da, Cennet. Islam'ın Ve Temiz Aklın Beğendiği Her Şey.

ne kelime anlamı nedir ne demek ? ne

f. "Değil, yok," mânasına nefy edâtıdır Neon elementinin kısaltması Hangi şey Birçok şeyler Hangi Şaşma veya abartı bildirir Soru yoluyla itiraz anlatır Neon elementinin simgesi Sana ne, bana ne gibi soru cümlelerinde "ne ilgisi var" anlamındadır Her şey Soru biçiminde şaşma bildiren ünlem Hangi şey

Örnek :

Ne ekersen onu biçersin." Atasözü Türk alfabesinin on yedinci harfinin adı, okunuşu Birçok şey Neden. Şaşma veya abartı bildirir Nasıl Hangi

Örnek :

Güzel heykel, ne yandan bakarsan, ne yana çevirirsen gene güzeldir." B. R. Eyuboğlu Çok ve çeşitli şeyler

öbür kelime anlamı nedir ne demek ? öbür

Önümüzdekinden bir sonraki "Bu" zamiriyle belirtilen bir şeyden sonda olan, öteki, diğer Bu" zamiriyle belirtilen bir şeyden sonda olan, öteki, diğer

Örnek :

Tünelin öbür ucunda tekrar ufak tefek ışıklar belirmişti." R. N. Güntekin. Önümüzdekinden bir sonraki (zaman)

yardım kelime anlamı nedir ne demek ? yardım

kendi gücünü ve olanaklarını başka birinin iyiliği için kullanma,°muavenet. // etki. // bağış, °iane. // bir ülkeye bağış ya da ödünç olarak verilen para, gereksinim maddeleri.

Sayfa başına dön