Atasözü Anlamı Nedir ? ve Atasözü Açıklaması

Ağaç yaprağıyla gürler (güzeldir).
Anlamı : Dnsan, akrabası, yakınları, yandasları ile varlığını gösterir; önemli isler yapar. Bunlar olmazsa cılız ve güçsüzdür. Krs. Yalnız tas duvar olmaı., Bir elin nesi var..., Yalnız kalanı..., Yalnızlık Allah'a...
Not : Bu sayfa üzerinde Ağaç yaprağıyla gürler (güzeldir). atasözü anlamı ve açıklaması gösterilmektedir. Sözlük Bu ekibi olarak kelimelerin en anlaşılır anlamlarını eklemeye çalışıyoruz. Burada yer alan Ağaç yaprağıyla gürler (güzeldir). ata sözü ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çeviri işlemlerini, imla klavuzu hatalarını, yazım veya sözlük hatalarını lütfen bize bildiriniz.

Atasözü içinde geçen bazı kelimlerin anlamları

ağaç kelime anlamı nedir ne demek ? ağaç

HEYŞUR, KİRDAR, SEHMA', ZABYAN, HEYŞER, şecere, Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan, Direk, Gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki, Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki,

bir kelime anlamı nedir ne demek ? bir

Sadece, 1, Ancak, yalnız, Bu sayıyı gösteren rakam 1, I, Tek, Beraber, Bir kez, Başına geldiği kelimelere kuvvet, istek veya kesin olmayan anlamlar katar, Bu sayı kadar olan, Bu sayıyı gösteren 1, I rakamlarının adı, Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösterir, Eş, aynı, bir boyda, Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer, Ortaklaşa olan, müşterek, Sayıların ilki, Ondalık sayı sistemine göre yazılan bir tam sayıda sağdan sola doğru ilk sayının bulunduğu basamak,

bunlar kelime anlamı nedir ne demek ? bunlar

Bu zamirinin çoğul eki almış durumu Bu zamirinin çoğul eki almış biçimi

Örnek :

Bunlar, diyorum, bu saydığım şeyler nedir?" M. Ş. Esendal Rahim Kolay, suhûletli Temizlenmiş olan koyun bağırsağı f. Nihâyet, dip Sıkıntı, dert Sıkıntı Sıkıntı

Örnek :

Soluğunu kesen acı, göğsünü sıkıştıran bun sancılarına benzemiyordu." A. İlhan

cılız kelime anlamı nedir ne demek ? cılız

Çok zayıf ve güçsüz, eneze, nahif // (ışık için) Güçsüz, sönük

dnsan kelime anlamı nedir ne demek ? dnsan

internet alfanümerik adreslerini sayısal adreslere (ıP numarası) çeviren yöntem

duvar kelime anlamı nedir ne demek ? duvar

SUH CİDAR örek cidal söve dar Yapılarda düşey bölme öğesi Voleybolda, ağ üzerinde karşı takım oyuncusunun vurucusuna karşı koyma Engel Bir toprak parçasını sınırlayan taş, tuğla, kerpiçten yapılan engel

Örnek :

Karabaş, bostan duvarının gölgesinde öğle uykusuna serilir." Y. Z. Ortaç Sonuç alınamayan yer Voleybolda ağ üzerinde karşı takım oyuncusunun vuruşuna karşı koyma iki bölgeyi birbirinden ayıran fiziki ve kalınlığı olan engel Bir toprak parçasını sınırlayan taş, tuğla, kerpiçten yapılan engel Bir yapının yanlarını dışa karşı koruyan, iç bölümlerini birbirinden ayıran, taş, tuğla vb. gereçlerden yapılan veya örülen dikey düzlem

gösterir kelime anlamı nedir ne demek ? gösterir

MÜBEYYİN

ile kelime anlamı nedir ne demek ? ile

öbek, Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, işteşlik, beraberlik, araç, sebep veya durum anlatan cümleler yapmaya yarar, Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarar, Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, sebep veya durum anlatan cümleler yapmaya yarar

Örnek :

Çabuk bir süvari ile bana haber gönderiniz." Ö. Seyfettin, Bazı soyut isimlere getirilince durum bildiren zarflar oluşturur, ilen,

nesi kelime anlamı nedir ne demek ? nesi

Unutkan Hangi yönü, hangi tarafı Bazen insanlar için "kimi, akrabası mı, yakını mı" anlamında kullanılır

Önemli kelime anlamı nedir ne demek ? Önemli

Mühim, Ehemmiyet Taşiyan, Ihmali Suç Oluşturan Iş.

tas kelime anlamı nedir ne demek ? tas

Başa giyilen metal koruyucu: "Tulumbacılar yangınlarda başlarına kalaylı taslar giyerler." S. Birsel, (sıfat) Bir tasın alacağı miktarda olan, Genellikle içine sulu şeyler konulan metal vb.den yapılmış kap, (C.: Atvâs) Meşhur bir kabın adı. Tas, hunu, içine sulu şeyler konulan kap, Eski bir Türk sazı, Bir tasın alacağı miktarda olan, Başa giyilen metal koruyucu,

ve kelime anlamı nedir ne demek ? ve

Gr: "Dahi, de, hem, ile, berâber" mânâlarına bağlama edâtı İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatır Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu. İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatır

Örnek :

Galiba bir vehme kapılıyorum ve galiba bir hastalık beynimi kemiriyor." A. Gündüz

yalnız kelime anlamı nedir ne demek ? yalnız

Yanında başkaları olmayarak, Sadece, salt, Toplumsal ilişkilerden yoksun veya yoksun bırakılan kişi, Ama, şu kadar ki, ancak, fakat, Yanında başkaları olmayarak

Örnek :

Ömrümde şehir içinde bile yalnız dolaşmaya alışmamış bir adam için bir genç kızın tek başına Avrupa seyahatine çıkışı akıl durdurucu bir şeydi." Y. K. Karaosmanoğlu, Sadece, salt

Örnek :

Kendisini yalnız Bombay'a kadar götürecek tren parası vardı." F. R. Atay, Yanında başkaları bulunmayan,

yalnızlık kelime anlamı nedir ne demek ? yalnızlık

FÜRADE Yalnız olma durumu, kimsesizlik Kimse bulunmama durumu, ıssızlık, tenhalık Yalnız olma durumu, kimsesizlik

Örnek :

Dostlarla da yollar ayrılalı bir bir / Gittikçe artıyor yalnızlığımız." C. S. Tarancı

Sayfa başına dön