Kelime Anlamı Bulma

En son aranan kelimeler

Muhabbet kelime anlamı nedir ne demek ? Muhabbet

Sevgi, Aşk, Hoşlanilan Bir Şeye Karşi Duyulan Sevgi.

katip kelime anlamı nedir ne demek ? katip

Sarayda veya herhangi bir devlet kurumunda çalışan ve görevi yazı işlerine bakmak olan kişi, Sekreter, yazman, Sekreter, yazman

Örnek :

Bir müddet sonra Talât Beyin hususi kalemine kâtip oldum." F. R. Atay, yazan, yazıcı, ketebe, MÜSEVVİDÎN,

tom kelime anlamı nedir ne demek ? tom

Olgun hindistancevizinden yapılan bir tür tespih Hindistan cevizinden yapılan bir tür tespih

allak bullak kelime anlamı nedir ne demek ? allak bullak

Altüst, karmakarışık

lanet olsun! kelime anlamı nedir ne demek ? lanet olsun!

ilenme sözü olarak kullanılır.

devir etmek kelime anlamı nedir ne demek ? devir etmek

devretmek.

Rüzgar kelime anlamı nedir ne demek ? Rüzgar

Yel, Esen Hava, Zaman, Devir.

su kelime anlamı nedir ne demek ? su

Sutaşı, (Y) f. Cihet, yön, taraf. Semt. Yan, ab, SİLAM, ma, Kenar süsü, bakınız: sutaşı, Kenarlara koşut olarak yapılan süs, Gözümde bir damla deniz olup taşıyor (ö.B. Uşaklı), Sakaların ünlü destanı, mâ, Sütten yapılan çinliler'e has bir içecek, Yön, taraf, cihat, yan, Mendil ve peçetelerde kenara yapılan işleme, Yıkamak sözü ile bir su yıkamak, iki su yıkamak biçiminde kullanılarak "kez" anlamına gelir, Bazı kokulu yaprak veya çiçekler imbikten çekilerek elde edilen kokulu sıvı, Meyve, sebze gibi şeylerin sıkılmasıyla elde edilen sıvı, Bu sıvıdan oluşan kitle, deniz, akarsu

Örnek :

Koltuğuna oturdu, Haliç'in bulanık sularına daldı." F. R. Atay, Halk kuyu suyu içmek mecburiyetinde..." R. N. Güntekin, Yemeğin sulu bölümü

Örnek :

Belki de iki bardak turşu suyu içecek." S. F. Abasıyanık, Kez. Demir araçları ateşte kızdırdıktan sonra, suya daldırılarak sağlanılan sertlik, drojenle oksijenden oluşan, oda sıcaklığında sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde, ab

Örnek :

Dere suyu tekmil çamur, Yemeğin sulu bölümü, Bu sıvıdan oluşan kitle, deniz, akarsu, (kural dışı olarak, isim tamlamalarında belirten durumunda iken suyun ve belirtilen durumunda iken suyu biçimini alır). Hidrojenle oksijenden oluşan, oda sıcaklığında sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde, Demir araçları ateşte kızdırdıktan sonra, suya daldırılarak sağlanılan sertlik,

melek kelime anlamı nedir ne demek ? melek

Güzel huylu ve güzel olan kimse. Bak: Melâike, Nurdan yaratılmış, fıtratları sâfi, masum mahluk, ferişte, FİRİŞTE, Nurdan varlık, Terbiyeli, uysal kimse

Örnek :

Yanlarındaki kızlar ise sahici birer melekti." S. F. Abasıyanık, Terbiyeli, uysal (kimse), Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevi varlık, melaike, MÜRSELÂT, EMLAK, melâik, melâike,

yumak kelime anlamı nedir ne demek ? yumak

Yuvarlak biçimde sarılmış iplik, yün vb.şey // Yuvarlak biçimde sarılmış olan

yörük kelime anlamı nedir ne demek ? yörük

Yürük Hayvancılıkla geçinen, Toroslarda yaşayan göçebe Türk oymağı Hayvancılıkla geçinen, Toroslarda yaşayan göçebe Türk oymağı, Yürük Göçebe yaşam tarzını seçmiş Türkmenler bakınız: yürük

yağmalamak kelime anlamı nedir ne demek ? yağmalamak

talanlamak talan etmek Yağma etmek Yağmalamak işi

yadırgamak kelime anlamı nedir ne demek ? yadırgamak

Kendine yabanci gelen bir kimseye, duruma veya şeye alişamamak, isinamamak

vaat kelime anlamı nedir ne demek ? vaat

Söz verme Bir işi yerine getirmek için verilen söz Bir işi yerine getirmek için verilen söz

Örnek :

Son seçimleri yeni nükleer güç santralleri açmak vaadi yüzünden kaybetmiş." H. Taner

Vakar kelime anlamı nedir ne demek ? Vakar

Onur, Vakûr Olma Durumu, Ağir Başlilik, Ciddiyet, Haysiyetlilik.

Ziyaretçilerin daha önce aradığı kelimeler


kelime anlamı | türkçe sözlük anlamı bulma | kelime anlamları | sözlük anlamı | kelimelerin anlamları
Sayfa başına dön